Ingen teknologer hos Hanssen

Ingen teknologer hos Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen har ikke gitt plass til en eneste teknolog i ekspertgruppen sin.

Den nye helse- og omsorgsminsiteren har satt sammen en ekspertgruppe for å hjelpe han å utarbeide den nye samhandlingsreformen. Gruppen omfatter mange fra helsevesenet, i tillegg til tidligere fotballspilleren Dagfinn Enerly og en melkebonde. Men teknologer må man lete lenge etter.

Statssekretar Karin Henriksen forsvarer utvalget.

-- Ekspertgruppas medlemmer er valgt med omhu. De er personer med bred erfaring og kompetanse. De representerer kun seg selv og skal gi helseministeren råd underveis i prosessen frem til utforming av samhandlingsreformen. Samhandlingsprosjektet har tett dialog og drar nytte av kompetansen til mange aktører, brukerorganisasjoner og ulike interessegrupper, også innen IKT. Helseministeren vil blant annet bruke lovverket for å få gjennomslag for bedre elektronisk samhandling mellom de ulike leddene av helsetjenesten.

LES OGSÅ:

Venstre er ikke begeistert.

-- Venstre mener det er trist at Hanssen i sin ekspertgruppa ikke satser på flere med it-kompetanse. Det foreligger en del forestillinger om mulighetene til å effektivisere helsevesenet ved hjelp av it. Noen er realistisk, noen er helt urealitiske i forhold til effektiviseringspotensialet. It kan ikke løse alt. Samtidig handler det om store investeringer, svarer Gunvald Ludvigsen.

Les mer på Computerworld Helse .

Les om:

IT-Helse