Internasjonal helsekonferanse til Oslo

Internasjonal helsekonferanse til Oslo

MIE2011 legges til Norge. - Stor mulighet for norsk helse-it, sier Anne Moen.

Medical Informatics Europe (MIE) er et årlig forum for europeisk helseinformatikk. Norges hovedstad får æren av å organisere konferansen i 2011.

Under MIE2009 i Sarajevo for noen uker siden vedtok Den europeiske føderasjon for helseinformatikk (EFMI) at MIE2011 skal arrangeres i Norge. Forrige uke ble de første planene presentert på Helseit-uken i Trondheim av Anne Moen, førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag ved universitetet i Oslo.

- Det er med stor glede vi mottok avgjørelsen, dette skaper store muligheter for de norske helseinformatikk-miljøene. Det gir anledning til å presentere forskning, utvikling og erfaringer innen norsk helseteknologi i en europisk sammenheng, sier Moen, som er med i programkomitéen og den lokale organisasjonen av konferansen.

Diskusjon

Årets konferanse var i Sarajevo i år, og neste år avholdes en verdenskongress i Cape Town i Sør-Afrika. Deretter skal Oslo huse den 23. internasjonale konferanse i medisinsk informatikk, 28.- 31. august 2011.

- I Sarajevo var det rundt 500 deltagere. Vi håper vi kan få like mange. Vi forventer forskere i tverrfaglig sammenheng, og vi jobber for å få en god del helsepersonell til konferansen, sier Moen.

Tittelen for MIE2011 er “User Centred in a Networked Clinical Reality”. I tillegg til presentasjoner som fokuserer på design av verktøy og utvikling av strategier og modeller for å støtte ulike informasjonsprosesser, innbyr temaet til å fokusere på brukererfaring (helsepersonell og pasienter) og brukerbehov i it-rike omgivelser. Det blir også en mulighet til å introdusere norsk teknologi og viktige erfaringer om e-helse, praksismodeller og samarbeid fra nordiske forhold.

- Det er god timing i forhold til fokuset, det passer bra til samhandlingsreformen og helseapplikasjonene i den. Vi kan få frem en diskusjon hvordan det påvirke brukerne av systemene, både helsepersonell, pasienter og familie, sier Moen.

Vindu for norsk teknologi

Programmet vil ha tematiske ulike spor; en vitenskapelig linje med presentasjon av norsk og europeisk forskning, en mer praktisk rettet linje om helseinformatikk for helsepersonell; leger, sykepleiere mm, en mer skandinavisk rettet linje med e-helse, praksismodeller og samarbeid, og en utstilling med helseteknologi. Det siste vil fungere som et vindu for å vise frem nordisk teknologi.

- Vi er også opptatt av hvordan man kan undersøke og realisere nytteverdier og bidra til verdiskaping, samhandling og etablering av nye former for samarbeid, sier Moen.

Konferansen skal arrangeres ved Akershus Universitetssykehus og i Oslo, av Forum for Databehandling i Helsesektoren i samarbeid med helseinformatikkmiljøene i Norge.

Les mer om konferansen på MIE2011.

Få Computerworlds nyhetsbrev om It-helse rett i innboksen din.

IT-Helse