- Ipad er helsefarlig

- Ipad er helsefarlig

Bruker du nettbrettet for mye kan du få vondt i ryggen, kink i nakken og hodepine. Det hevder ergoterapeuten Kirsten Piper.

Nettbrett gir mange fordeler i en travel hverdag, men bør ikke erstatte den tradisjonelle datamaskinen din, skriver danske Computerworld.

Gartner forutser eksplosiv salgsvekst og produsentene håper på bedriftenes interesse. Accenture tror det ikke er mange år før nettbrettene brer om seg også på arbeidsplassene.

Men ergoterapeut Kirsten Piper fraråder lengre aktiviteter og intensiv knasting på de digitale tastene til slike doninger fra et helsemessig perspektiv.

Årsaken er de begrensede muligheter til å endre arbeidsstilling, ettersom du ikke kan flytte skjerm, mus og tastatur i forhold til hverandre - de er jo alle innebygget i samme flate.

Sammenkoblet = ufleksibel

Du kan enten ha den i fanget eller på bordet. I fanget risikerer du krum rygg, mens vinkel på bordet belaster andre kroppsdeler der nakke og hodet bøyes fremover for å se.

- Bruk av nettbrett gir uhensiktsmessige og statiske arbeidsstillinger, sier Piper.

Du risikerer vondt i ryggen, kink i nakken og alvorlige hodepiner om du sitter slik lenge.

Den danske «skærmbekendtgørelsen» far 1990 understreker at en velinrettet skjermplass er kjennetegnet ved at brukeren har bevegelsesfrihet og alle muligheter for å oppnå hensiktsmessige arbeidsstillinger – at det er plass foran tastaturet til å hvile hender og underarmer på bordflaten, blant annet, og at tastaturet kan skråstilles.

Tilbehør kan riktignok gjøre det mulig å endre nettbrett-arbeidsstillingene til en viss grad. Ikke fulloptimalt, men Piper mener det gir akseptable kompromiss-baserte muligheter.

Mulig lovstridig

Men eksternt tastatur med stativ er ikke nødvendigvis en av disse.

- Slik jeg ser markedet har flere produsenter valgt en løsning der man med et separat tastatur kan montere nettbrettet rett opp på baksiden av tastaturet. Det låser jo den lille variasjonen som ellers kunne blitt oppnådd om tastatur og skjerm var hver for seg, sier Piper.

Britten Højmark Døjholt, kontorsjef i ergonomisk arbeidsmiljø-avdelingen hos Arbeidstilsynet i Danmark, mener man nettopp derfor bør begrense bruken av nettbrett i arbeidslivet. Hun mener til og med det kan være lovstridig i henhold til den danske loven å kun bruke nettbrett, fordi arbeidsmiljøloven krever at skjermen skal kunne heves, senkes og vinkles for brukeren.

- Nettbrett kan brukes som supplement til den vanlig velinnredede skjermplassen. De kan for eksempel kortvarig brukes til å innhente opplysninger, fremvise produkter, skrive notater til et møte eller sende epost på farta, sier hun.

Piper er enig.

- Nettbrett som eneste arbeidsredskap kan ikke anbefales og vil grunnleggende ikke kunne oppfylle lovens bestemmelser. Det er dog et fint arbeidsredskap til den mobile arbeidsplass, der arbeidet er kortvarig, mener ergoterapeuten.

IT-Helse