- It er de eldres eneste håp

- It er de eldres eneste håp

Forskere mener teknologi og omorganisering er eneste løsning på eldrebølgen.

Babyboomen etter andre verdenskrig er i ferd med å bli en stor utfordring for helsevesenet.

- Uansett hvor mye penger vi pøser inn i eldresektoren er det ikke nok folk. Systemet vi har i dag er ikke bærekraftig. Noe må gjøres. Alle er klar over dette, sier Åse Kari Haugeto, prosjektleder i Teknologirådet.

Teknologirådet tar opp samfunnsutfordringer som har en politisk dimensjon, hvor teknologien kan spille en rolle. Eldrebølgen er utvilsomt en slik utfordring.

Lengre hjemme

Antall eldre i Norge vil de neste årene øke dramatisk. Det er få som tror det er mulig å rekruttere tilstrekkelig antall mennesker for å håndtere økningen. Det er begrenset antall sykehjemsplasser. Sykehusene vil oppleve sterkere pågang. Teknologirådet har satt sammen en prosjektgruppe for å se på hvordan fremtidens eldretilbud vil se ut.

- For det første ser vi at teknologi kan bidra mye til å løse denne samfunnsutfordringen. Samtidig ser vi at de eldre selv ønsker det teknologien åpner for av muligheter, sier Haugeto.

Det høyeste ønsket for mange eldre er muligheten til å bo trygt hjemme lengst mulig.

- Den største trenden fremover er at helsetjenesten skal flytte hjemover. I vårt arbeid har vi konsentrert oss om mulighetene for å bo lengre hjemme. Telemedisinske tjenester og teknologiske løsninger er viktig for å komme dit. Det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Haugeto.

Store gevinster

En sykehjemsplass koster mellom 600.000 og 900.000 kroner i året. Hvis investering i teknologi kan føre til at man bor hjemme et par år til er gevinstene svimlende, men veien mot gjennomføring har vært overraskende lang.

- Jeg tror det har sammenheng med en manglende forståelse for mulighetene som ligger i teknologi blant politikere, koblet med en frykt for å bli sett på som teknofreaks og lite menneskelige. Det føles bedre å snakke om de varme hendene i helsevesenet. Problemet er at det ikke er nok hender til å takle eldrebølgen. Dette er det viktig å ta inn over seg, mener Åse Kari Haugeto.

En annen bekymring er avgrensninger i forhold til personvernet. En del trygghetsskapende tiltak, som varslingssystemer i boligen, vil kunne oppleves som ubehagelig overvåkning. Spesielt hvis det blir for mye av det.

- Dette er svært viktige spørsmål man ikke skal ta lett på. Vi har en god dialog med Datatilsynet. En særskilt utfordring er knyttet til hvordan man kan hente samtykke fra eldre med lidelser som Alzheimer, sier Haugeto.

Bransjen ser et kjempestort markedspotensial, og satser på å bli best i Europa, les mer på neste side!

Les om:

IT-Helse