It-rot satte pasienter i livsfare

It-rot satte pasienter i livsfare

Ansatte ved Sykehuset Asker og Bærum gjorde fatale endringer i Dips.

Et ukjent antall polikliniske pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum har ikke blitt kalt inn til kontroller og oppfølging når de skulle. Dette kan ha fått alvorlige konsekvenser for enkelte pasienter, skriver sykehuset på sin nettside.

Saken ble i dag tatt opp av VG, som skriver at systemsvikten "kan ha satt pasienter i livsfare". Ifølge avisa har helse- og omsorgsministeren Anne-Grethe Strøm-Erichsen innkalt til krisemøter etter avsløringen om at datoer for behandling av pasienter ble utsatt på sykehuset.

Det pågår også en gransking for å finne årsaken til svikten. Det er satt i gang tiltak slik at pasientene nå blir fulgt opp.

Grov svikt

Viseadministrerende direktør Ole Tjomsland bekrefter til avisa at det har vært grov svikt.

- Jeg vil gi en uforbeholden unnskylding til alle de pasienter som måtte ha blitt rammet av dette. Jeg kjenner personalet ved Sykehuset Asker og Bærum som meget kompetente fagpersoner med et ekte ønske om å kunne levere helsetjenester av høy kvalitet, og det går inn på oss alle når forhold som går ut over pasientbehandlingen avdekkes. Vi ønsker alle å bidra til å forbedre systemet slik at slik ikke kan skje igjen, sier Tjomsland.

Ledelsen ved Sykehuset Asker og Bærum og i Vestre Viken ble oppmerksom på saken i november og satte da i gang tiltak for å følge opp berørte pasienter. Samtidig ble det satt i gang intern gransking og Helsetilsynet i Oslo og Akershus ble varslet først muntlig på telefon og deretter i brev 18. desember.

Det pågår nå en internrevisjon for å finne årsaken til at pasienter ikke har blitt fulgt opp. Revisjonen går gjennom organisering og systemer for å avdekke hva som har skjedd og hvorfor gjeldende rutiner ikke har blitt fulgt. Internrevisjonen skal ha klar en foreløpig rapport i løpet av neste uke.

- Vi ser svært alvorlig på denne saken. Vi avventer nå internrevisjonens rapport før vi avgjør hva vi gjør videre. Jeg har holdt Helsetilsynet i Oslo og Akershus fortløpende orientert og jeg kommer til å be om at Helsetilsynet går inn i saken.

Menneskelig svikt

VG har opplysninger om at ansatte har gått inn og gjort endringer i det elektroniske pasientjournalsystemet Dips, slik at behandlingen av pasienter ble utsatt.Tor Arne Viksjø, adminsitrerende direktør for Dips, avviser at problemene som har oppstått har noe med it-biten i systemene å gjøre.

- Ut fra det jeg leser i mediene er det ansatte på sykehuset som har gjort endringer i hva som er registrert om pasientene i systemene. Vi vet ikke om noen feil som har med Dips å gjøre, sier han til Computerworld.

Mye tyder på at det er rett menneskelig svikt som har ført til problemene, ifølge Viksjø.

- Så vidt vi skjønner er det ansatte har ikke fulgt rutinene, sier han.

Les om:

IT-Helse