It skal redde norsk helsesektor

It skal redde norsk helsesektor

Helsevesenet mangler samarbeid, mener helseminister Bjarne Håkon Hanssen, som vil bruke it som superlim.

Denne uken avholdes Europas største messe og konferanse for helse og it i København. Mange av de norske deltagerne til World of Health It (Wohit) tyvstartet mandag i Oslo med et seminar. Viktigste gjest på dette seminaret var helse- og omsorgsministeren, som frisk og ivrig satte samarbeid høyt på den norske ønskelisten over forebedringer i helsesektoren.

- Det norske helsevesenet sliter fremdeles med åpenbare utfordringer, sa han foran den fagtunge deligasjonen med rundt 50 representanter fra helsevesenet og it-bransjen.

Hanssen gjorde det fort tydelig at det må bli slutt på krav om mer penger til helsevesenet. Penger er viktig, men ikke løsningen på problemene, mener han.

- Uansett om vi legger mer i budsjettet, vil man alltid si: "Hadde det bare vært to-tre milliarder mer, hadde alle problemer blitt løst!" Vi må ha slutt på dette særpreget på debattene. Hver fjerde krone går til helse, og mer skal det bli. Vi bruker mest i verden på helse, men er ikke best, sier Hanssen.

Silo

Statsråden skisserte mange eksempler på hvordan feil kommunikasjon mellom de ulike leddene i helsesektoren og andre offentlige sektorer fører til unødvendig økte kostnader, og ofte dårligere pasientkvalitet.

- Vi ser ofte at folk ikke fanges opp når de kommer ut av sykehuset. Som resultat går de direkte tilbake. Vi ser også at folk fraktes mellom sykehus og kommune uten hensikt, bare fordi systemet tvinger partene til det, sier Hanssen.

Ifølge Hanssen er det norske helsevesenet flink på mange områder, men er delt opp i siloer. Hver silo fungerer bra, men de som skal bevege seg fra den ene til den andre sliter.

- Vi trenger en sammenhengende helsepolitikk. Pasienten blir taperen i en manglende samordning, mener han.

Limet

Hanssens trylleord har blitt samhandling, et begrep som innebærer at de ulike instanser snakker med hverandre.

- Er du hos fastlegen, fungerer det norske systemet greit. Er du på sykehus, fungerer det greit. Mange får en god behandling, men pasienter som går mellom enhetene og er avhengig av sammenhengen, får problemer, sier statsråden.

Samhandlingsreformen skal Hanssen legge frem i april. Han opererer med flere parallelle prosesser, hvor en ekspertgruppe skal gi han råd, samtidig som det er et it-prosjekt som skal fremme den teknologiske plattformen.

- It er limet i samhandling. Grunnleggende for at hele systemet skal fungere er at informasjonen fungerer mellom siloene i helsevesenet, sier han.

Samtidig vil samhandlingsreformen gripe inn i belønningsstrukturen og det juridiske rammeverket.

- Det er en systemsvikt vi ikke kan leve med. Der vi ser gode eksempler i Norge, er det til tross av systemet, ikke på grunn av det, sier han.

Fellestur

Seminaret i Oslo, ombord på danskebåten, ble besøkt av over 50 representanter fra helsevesenet og it-bransjen, blant dem mange sykehus og tre av de fire helseforetakene. Blant leverandørene var blant annet Telenor, Siemens Healthcare, Microsoft, Csam, Sykehuspartner, Oracle, HP, EDB og Egogroup representert. Gruppen reiser sammen til København, og får et felles opplegg med norske innslag.

- Målet er å gi de norske deltagerne en norsk basis inn i det internasjonale fagfeltet. Vi har et seminar, felles middager med foredragsholdere på World og Health It, sier Glenn Kenneth Bruun, tidligere it-sjef på rikshospitalet, og nå teknologdirektør i Forefront Innovation.

Wohit organiseres av Himss (Healthcare Information and Management Systems Society), som i USA i over 25 år har stått for enorme messer for helse og it. Messen i København er den tredje i Europa, og samler flere tusen deltakere for å diskutere og vise frem teknologiske helseløsninger.

Bak fellesturen til Wohit står Forefront Innovation og organisasjoner som Abelia, IKT Norge, Innovation Norge og Kith (Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren).

LES OGSÅ:

Les om:

IT-Helse