Jakter på strukturerte data

Jakter på strukturerte data

Helsevesenet kan ha aller størst BI-potensial, men mangler struktur.

Helsevesenet er komplekst. Derfor er det også veldig mye å hente på å få riktig informasjon på rett sted til rett tid, og å sette sammen ulike datakilder.

- Jeg tror vi kan si at helse er den sektoren som kan ha mest utbytte av Business Intelligence, sier Odd Inge Hellesylt i Sas Institute.

Samtidig er helsesektoren en følsom sektor. Ikke bare handler det om liv og død, helse og personvern, det er også snakk om enorme virksomheter med mange ansatte og lite standardiserte prosesser.

Det betyr at mye kan gå galt og at grunndataene generelt er mindre pålitelig enn for eksempel innen bank og finans. Det er også viktig å skille mellom BI i helsesektorens "bedriftsdel", som økonomi og HR, og de kliniske prosessene.

Må strukturere

Helse Vest etablerte i 2004 et datavarehus for økonomi, HR/HMS og innkjøp, men også for helsefaglig informasjon. Kobling av data for å skape et helhetlig bilde er et sentralt tema i regionen. Styringsdata for flere sentrale områder er allerede på plass. Man er også i gang med innsamling og presentasjon av annen kvalitetsdata.

- Vi ønsker å få tak i informasjonen. Problemet er ikke bare at mye av informasjonen er ustrukturert, det er også mye strukturert informasjon som er lagret ustrukturert, forteller Rune Rasmussen i Helse Vest RHF.

Helse Vest har i sin strategiplan for 2012 prioritert å se nærmere på hvordan man skal få tak i strukturerte data og hvor disse skal lagres.

- Å få tak i strukturerte data er en balansegang. Folk som jobber på sykehus til daglig må ikke oppfatte dette som en ekstra registrering. De må kunne se nytteverdien av en slik registrering med en gang, sier Rasmussen, som mener fokuset og satsningen på BI har økt gradvis de siste årene.

Kobler ulike kilder

Fordi utgangspunktet er strukturerte data, mener Helse Nord de har et fortrinn over andre helseregioner, fordi de har over lang tid vært vært gode på å lage felles løsninger. Det betyr at det er lettere å bruke BI-løsninger over hele regionen.

- Det er selvsagt ikke bare et glansbilde, men vi har gjennom flere år satset på en felles innsamling av data, forteller Kenneth Lauritsen i Helse Nord.

Lauritsen mener Helse Nord særlig har kommet langt på kobling av ulike kilder.

- En av de store utfordringer når det gjelder BI er i hvilken grad man greier å koble opp kilder mot hverandre. Dette fungerer bra hos oss. Vi har sett at andre regioner ikke er klar for en slik helhetlig bruk, sier han.

Lauritsen mener en av de største gevinstene så langt er at Helse Nord nå kan slipper diskusjoner om hva som er riktige virksomhetstall.

- Vi har hatt lenge fokus på kostnader, det har vi rimelig bra kontroll på. Nå ønsker vi mer kvalitetsdata, sier han.

Helse Sør-Øst sliter med personvernproblematikken. Les videre på neste side!

IT-Helse