Kurerer ebola med nanotech

Kurerer ebola med nanotech

Mer enn 1200 har dødd av ebola. De beste utsiktene for en effektiv kur kan være nanoteknologi.

Av Sharon Gaudin, Computerworld US

Forskere ved Northeastern University bruker nanoteknologi for å finne en effektiv behandling mot ebola-viruset, som til nå har drept mer enn 1.200 mennesker og gjort mange flere syke.

Det som gjør arbeidet med å finne en vaksine eller kur så vanskelig er at viruset muterer raskt. Hvordan behandle noe som er i stadig endring? Thomas Webster, professor og leder for bioteknologi og kjemiteknikk ved Northeastern, kan ha et svar - nanoteknologi.

Webster arbeider med å utvikle nanopartikler som kan stoppe ebola-viruset fra mutere og siden drepe det. Denne muligheten vil være en ” game changer” innen sykdomsbekjempelse og sterkt bidra til å redusere muligheten for virus som ebola til å spre seg.

- Siden virus, som ebola, er nanostrukturer, tror mange av oss at den eneste muligheten for å få til en behandling er bruke andre nanomaterialer. Vi utvikler nanopartikler som kan festes kjemisk til virus og stoppe dem fra å spre seg, sier Webster.

Høy dødelighet

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at ebola-viruset er et av verdens mest virulente sykdommer. Dødsraten er opp mot 90 prosent, og viruset spres ved direkte kontakt med blod, væsker og vev fra infiserte dyr eller mennesker. Det nåværende utbruddet startet i Guinea og har spredt seg til Liberia og Nigeria. Det finnes ingen autoriserte vaksiner eller spesifikke behandlinger for viruset, selv om flere vaksiner er under utprøving, ifølge WHO.

Websters idé er altså å lage nanomaterialer som endrer virusets struktur, slik at det ikke kan gå inn celler å reprodusere seg selv.

- Vi utvikler også nanopartikler av gull som kan festes til ebola, og andre virus. Når vi deretter varmer opp gullet med infrarøde bølgelengder, kan vi selektivt drepe ebola-viruset, sier Webster til Computerworld US.

Fungerer på kreft

En lignende teknikk har også blitt testet for å drepe kreftceller. For et år siden kunngjorde en forskergruppe ved Cornell University at de hadde paret nanopartikler med infrarød varme for å drepe kolorektale kreftceller.

Varme har vist seg å drepe kreftceller. Problemet er at varme også skader friske celler.

Derfor har forskerne ved Cornell utviklet en metode for å dirigere varmen bare mot kreftcellene ved å føre nanopartikler av gull inne i svulsten. Ved å bruke en nær-infrarød laser, kan nanopartiklene varmes opp til 48 grader, som er nok til å drepe mange kreftceller. Arbeidet viste en tredobling i drepte kreftceller og en "betydelig" tumor-reduksjon etter 30 dager.

Forskere ved Northeastern håper den samme type behandling også kan brukes til å drepe ebola-viruset.

For å gjøre oppvarmingen av nanopartiklene mer effektiv, har Webster og hans kolleger utviklet nano-strukturer som større enn en typisk nanopartikkel. Dette kalles nanostar. Den har større areal og kan dermed lede mer varme.

- Det større overflatearealet gjør at vi kan angripe flere virus når de absorberes i partiklene, sier Webster, som anslår Northeastern University trolig er fem til ti år unna å ha en nano-basert behandling for ebola klar.

- Men, andre laboratorier jobber med lignende nanoteknolog. Det øker oddsen for at en behandling kan komme på plass raskere, sier han.

Les om:

IT-Helse