Lærer helse-it av USA

Lærer helse-it av USA

LESERBREV: USA vil bruke færre kroner på helse, men forventer langt mer igjen for pengene. Slik får de det til.

25 personer fra det norske helsesystemet og helserelatert it-bransje reiste denne helgen til USA for å se på nærmere på helseindustrien i San Francisco og Silicon Valley. Fredrik Syversen, IKT Norge, skriver fra San Francisco for Computerworld/It-helse.

Den første dagen ga oss en introduksjon til dagens amerikanske virkelighet. USA har gjort et spennende arbeid i å få frem tall som beskriver utfordringene som er i det amerikanske helsemarkedet. Selv om tallene vise de enorme utfordringene som ligger foran dem har vi i Norge mye å lære av det å i det hele tatt ha tall som beskriver våre utfordringer hjemme. Situasjonen er følgende:

  • Kun 55 prosent får riktig behandling i USA. Hvilken annen indsutri kan leve med 45 prosent feil ovenfor kundene sine?
  • Over 30 prosent av ressursene brukes ikke produktivt, helt konkret hadde man funnet at 30 prosent av ressursbruken i helsevesenet ikke bidrar på noen måte til å produsere helsetjenester.

LES OGSÅ: Følger i helse-Hanssens fotspor

Lever lengre


Fredrik Syversen i IKT Norge skriver fra San Franciso om it-helse.

  • For hvert år lever amerikanere 20 dager lengre. Dette er den positive historien i utviklingen av helsevesenet.
  • 17 prosent av BNP brukes på helse, dette er over 50 prosent mer enn EU, og ifølge amerikanere ikke en bærekraftig utvikling. Det vil slå hardt tilbake på helseindustrien i løpet av kort tid.
  • 10 år fra systemer implementeres til man virkelig kan ta ut produktivitetsvekst.

Helsekiosk

Hva skjer for å bøte på dette?

  • Obama-administrasjonen har satt av 20 milliarder dollar for å få på plass elektroniske pasientjournaler i USA, og man forventer 30-50 prosent dekning i løpet av tre år.
  • Større fokus på service - ideer tas fra hotellvirksomhet og kjøpesentre. Hvordan skape gode opplevelser for pasientene som samtidig reduserer antall liggedøgn?
  • Innføring av "team based production" - flere mennesker, men bedre tid for leger og sykepleiere.
  • Medipod, en kiosk på for eksempel apoteket, der man via video kan få en rask avsjekk med en lege.

LES OGSÅ:

Sykepleiere

It inn i legeutdanningen og sykepleierutdanningen er på agendaen, men det er vanskelig å få gehør for dette uten krav fra myndighetene, ifølge sentrale aktører.

Man må også få på plass en finansieringsmodell som tar høyde for kvalitet på behandlingen, ikke bare kvantitet.

Wii

Et av områdene som ble nevnte fra ekspertene her i SF er introduksjonen av gaming inne helse. Man pekte på eksempler fra sykehus der man benyttet Nintendo Wii for både å avdekke forbedringer og for å behandle mennesker med neurologiske skader. I tillegg var sammensmeltingen av gaming og elæring tydelig i forhold til helse, man mente at det nå var helt naturlig både å investere i kirurgiske løsninger parallelt med simuleringsløsninger

Et norsk eksempel på dette er Simsurgery.

Møt våre foredragsholdere her:

Arnie Milstein , medical director at Pacific Business Group, and adviser to the Congress:

Steve DeMello, executive director at Heathtech:

San Francisco Veteran Affairs Hospital .

Les om:

IT-Helse