Lagde kreft-app på tre dager

Lagde kreft-app på tre dager

30 personer fikk i oppgave å lage apps for kreftpasienter på en helg. Her er resultatene.

Helgen 13.-15. april arrangerte Kreftforeningen og Ikt-Norge en utviklerutfordring.

Målet: Å komme opp med løsninger som kan gjøre hverdagen bedre for kreftpasienter og deres pårørende.

I løpet av tre dager jobbet 30 unge it-utviklere, designere, unge kreftpasienter og entreprenører gratis med utvikling av idéer til it-prototyper som kan avhjelpe noen av problemene unge kreftpasienter sliter med i hverdagen.

Til slutt ble to vinnerkonsepter valgt, begge med prototyper som funker på Iphone og Android.

Hurtigkoding

Metodikken og arrangementet er etter Startup Weekend og Jam-konseptet som er nytt i Norge og handler om at unge it-utviklere møtes og presenteres for et case eller problemområde.

I løpet av kort tid arbeides det med å utvikle idéer til prototyper som tar utgangspunkt i reelle problemstillinger. Denne gangen er det kreft og ungdom som var tema og er et samarbeid med Ikt Norge, Kreftforeningen og Startup Weekend og Jam.

- Det var meningsfylt og man lærer mye underveis. Det var god kommunikasjon mellom kreftpasientene og pårørende på den ene siden, og utviklere på den andre. Dette er absolutt en modell andre pasientforeninger bør se på, spesielt diabetes, sier Sturle J. Monstad.

Pårørende

Monstad er en av deltagerne på utviklingssiden. Han er selvstendig konsulent innen e-helse, forebygging og aldring, og brukte en helg å være med på prosjektet.

- Vi formet et lag med teknisk kompetanse, bakgrunn fra helsesektoren, grafisk design og ikke minst en pårørende til en kreftsyk. Det var en spennende prosess, først å identifisere behov og så jobbe med en løsning, forteller han.

Selve ideen til appen kom underveis. Teamene ble satt sammen på stedet, og Monstad kjente ingen fra laget før seansen. Han var del av teamet som laget forslaget «Let's Do It», en app for pårørende hvor man kan melde seg til spesifikke oppgaver som trengs å gjøres i en tid med lite energi for kreftpasienter.

Dette kan være handling, vasking, filmkveld eller barnepass.

Oppdaterer følelsene

Løsningen ble utviklet som følge av en historie om hvor vanskelig det er å få til alt det praktiske i en sykdomsperiode, og hvor vanskelig det er å spørre venner og familie om spesifikke tjenester - selv om de har tilbudt seg å hjelpe til. Med Let's Do It blir det å motta og tilby hjelp enklere for alle parter.

Appen fikk annenplass i kåringen. Vinneren var «Speakless», som er en nettløsning og app som hjelper kreftpasienter og pårørende med å kommunisere hvordan de har det uten å måtte bruke mye tid og krefter.

Ved hjelp av visualiseringer og ikoner kan brukeren fortelle sine nærmeste om han eller hun har en fin eller dårlig dag, og også bli mer bevisst på sine egne følelser.

Oppdateringene vil kunne søkes opp i i ettertid og sammenstilles til visualisert statistikk. Dataene kan også brukes i forskningsøyemed (med pasientens samtykke) og som sammenligningsgrunnlag mellom ulike behandlingssteder og metoder.

Flinke til å lytte

Simen Brændehagen fra Ungdomsgruppen i Kreftforeningen er godt fornøyd med opplegget.

- Vi er kjempefornøyd med at en såpass mange flinke folk setter av en helg å jobbe med problemene vi sliter med. Selve prosessen er spennende, måten man jobbet og gikk frem til å finne løsninger, sier han.

- Var det lett å kommunisere med app-utviklere for å fortelle hva dere trenger?

- Selve konseptet var lagt opp til at de lyttet til våre opplevelser, uten at vi skisserte løsninger. De var flinke til å lytte til problemene vi opplever.

Brændehagen påpeker at dette er en hel ny måte å tenke på. Det skaper et nytt perspektiv som kan hjelpe kreftpasienter i sin hverdag.

- Det er vanskelig å komme gjennom i helsevesenet. Det er tungrodd og tregt. Det tar lang tid, vi må vente, det er lover og regler. Her kan vi løse noe med en gang, sier han.

Utrolig mye raskere

Organisator Ingvild Sundby har vært aktive å hente inn utviklere og programmerere.

- Jeg synes det var kjempebra. Jeg har organisert lignende ting før, men dette utrolig nyttig for Kreftforeningen. Med et slikt brukerperspektiv er helt fundamentalt å lage gode løsninger.

Arrangementet skapte en god ramme, mener Sundby.

- Det var noen som har opplevd kreft selv og noen pårørende. Da er det ingen tvil hva behovene er. Det er en veldig effektiv metode hvor man jobber tverrfaglig med mange flinke folk. Det er utrolig mye raskere enn andre måter å utvikle på, sier hun.

Seansen ble støttet av it-bedriftene Telenor og Evry.

Les om:

IT-Helse