Leger kritiske til elektronisk forskrift

Leger kritiske til elektronisk forskrift

To nye forskrifter skal presse legene til digital kommunikasjon.

Flere initiativ fra regjeringen skal få fart på elektronisk kommunikasjon i norsk helsevesenet. Leger pålegges å sende både trygderevisjoner og sykemeldinger elektronisk. Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen fastsatte 15. oktober 2009 en forskrift som innbærer en plikt for legene til elektronisk å sende inn oppgjør for trygderefusjon elektronisk fra første januar 2010..

Også Nav har satt i gang med en forskrift om elektronisk innsending av sykemeldinger og erklæringer til Arbeids- og velferdsetaten. Virkningen er fra samme dato.

Torunn Janbu, president i Den norske legeforening, er oppgitt over forskriftene fra øverste hold.

- Vi syns dette er helt unødvendig og bryter med samarbeidslinje vi har hatt med myndighetene, sier hun til Computerworld.

Sykehus og Nav

Janbu støtter elektronisk samhandling men er kritisk over for å bruke forskrift for å få dette til. Hun mener det er unødvendig, og i tillegg feil vei å gå.

- Legene har bidratt mye til elektronisk kommunikasjon i Norge. De har ligget i front av utviklingen. Forskriften medfører også bruk av en identifiseringsløsning som er dyr. PKI-løsningen fra Buypass koster mye for hver lege. Hvorfor omfattes ikke sykehus, og ikke minst Nav, som ikke har kommet så langt som allmennlegene også av forskriften, spør hun.

Janbu mener også en del av leverandørene til elektroniske pasientjournaler ikke har kommet langt nok med integrasjon av elektronisk kommunikasjon mot EPJ-systemene. Funksjonaliteten er ikke godt nok til å legge ansvaret hos legene.

- Vi er jo enig i utgangspunktet, men forskrift er et helt uhensiktmessig virkemiddel, sier hun.

Tannleger og terapeuter

I pressemeldingen heter det at forskriftene er første skritt mot full elektronisk kommunikasjon mellom alle behandlere i helse- og omsorgstjenesten og mellom tjenesteutøvere og statlig forvaltning. Elektronisk direkteoppgjør innebærer dessuten at legene kan sende inn sine oppgjør hyppigere enn i dag, og får utbetaling raskere.

Øyvind Sæbø, divisjonsdirektør helseøkonomi og finansiering i Helsedirektoratet, mener det hele ikke er veldig dramatisk, i alle fall angående delen som er initiert av Helsedepartementet.

- Vi har en avtale med Legeforeningen som sier at alle leger helst skal bruke elektronisk kommunikasjon. Per i dag er det rundt 30 prosent som gjør det. Vi regner med at dette blir rundt 50 prosent etter 1. januar, sier han.

Ifølge Sæbø ville det være umulig å få alle leger over til full elektronisk kommunikasjon, men vil forskriften hjelpe å ta mulighetene i bruk. Han mener de store EPJ-leverandørene har orden på sakene, men det vil kunne oppstå en del problemer hos mindre leverandører. Men helsedirektoratets divisjonsdirektør er enig med Legeforeningen at det fremdels mer en del uavklart rundt de økonomiske rammene, blant annet på grunn av den relativ høye prisen på PKI-løsningen til å sikre sendte meldinger.

- Prisstrukturen er under vurdering. Vi har påført legene en del kostnadene de siste årene, som foreløpig ikke motsvares av en gevinst for dem. Utviklingen har ikke gått som optimistene hadde håpet, sier han.

Sæbø ønsker å få mer fart på utvikling av elektronisk kommunikasjon. Han kan tenke seg at mange flere enn allmennleger som kan kobles opp mot dette, som terapeuter, psykologer og tannleger. Det er en økende antall av dem som må forhode seg til refusjon.

- Da kan kapasiteten i Norsk Helsenett bli en mulig flaskehals, sier Sæbø.

Politisk nivå

En annen stor flaskehals for å kjøre legene over til elektronisk kommunikasjon er distribusjon og installasjon av virksomhetssertifikatene fra Buypass, mener Endre Dyrøy, produktsjef i EPJ-leverandør Infodoc.

- De må distribueres ut til hvert enkelt legekontor, sier han.

Et av Infodocs eldre systemer kan per i dag ikke håndtere en slik meldingsutveksling, men ifølge Dyrøy handler det om relativt enkle tilpassinger sett med teknologiske øyner.

Infodoc har ifølge Dyrøy bra kontakt med Nav om meldingsutveksling. Selv om Nav ikke kan sende ut meldinger er en god kvitteringsløsning på plass.

- Foreløpig er det på politisk nivå det avgjøres hvor fort Nav skal svare elektronisk på innsendte sykmeldinger. Beslutter man noe på topp, kan det gå veldig fort, sier han.

Les om:

IT-Helse