Legger journalen på internett

Legger journalen på internett

LESERBREV: I USA gir nettbaserte journaler økt tilfredshet og pasientene tar bedre vare på seg selv.

25 personer fra det norske helsesystemet og helserelatert it-bransje reiste forrige helg til USA for å se på nærmere på helseindustrien i San Francisco og Silicon Valley. Fredrik Syversen, IKT-Norge, skriver fra San Francisco for Computerworld/It-helse.

LES OGSÅ:

Kaiser Permanente er en amerikansk stiftelse som leverer helsetjenester til over åtte millioner mennesker. Disse er medlemmer av Kaiser og kan velge andre leverandører dersom det skulle være ønskelig. Kaiser har gitt medlemmene sine full tilgang til sin pasientjournal via pålogging på Internett.

Det var stor skepsis da dette ble innført både blant leger og administrasjon, men man tok et valg og sto for det. Det store spørsmålet var om dette ga bedre helse til medlemmene.

Erfaringene så langt er svært gode. Ved å gi medlemmene full tilgang til journalen opplever de økt tilfredshet og man mener å dokumentere at pasientene er blitt flinkere til å ta vare på seg selv.

Hva kan man gjøre?

Pasienten ser sine testresultater når den foreligger, man kan se legens notater og diagnoser, man har tilgang til sin vaksinehistorie også. I tillegg gis pasienten muligheten til å stille spørsmål og å kommunisere med sin lege via en sikker nettportal. Legene på Kaiser må svare innen 48 timer. Den eneste begrensningen er svært sensitive testresultater som for eksempel kreft. Disse vises kun etter at man har snakket direkte med pasienten.

Må man oversette legespråk til pasienten?


Fredrik Syversen i IKT-Norge skriver fra San Franciso om it-helse.

Legene på Kaiser var engstelig for at pasientene ikke ville forstå deres notater, og man testet da ut å "oversette" notatene til et forenklet språk. Det viste seg raskt at pasientene ikke likte dette, de forlangte å se de nøyaktige notatene til legene, og heller sjekke på medisinske begreper på Internett. Erfaringen tilsier at man ikke ønsker noen form for filtrering av informasjonen som man finner i sin journal.

Også i Norge

Løsningen til Dips som de fleste sykehus brukere har man også en pasientportal der man kan se epikriser, ventelistebrev, labsvar, og avtaler og endring av avtaler. Dette er også lov og i dag benytter UNN denne løsningen. Det gjenstår at sykehus anskaffer og ikke minst beslutter at man skal kommunisere via nett.

Løsningen gir muligheten til å laste opp bilder som grunnlag for vurdering av diagnose, for eksempel eksem. I tillegg ser man på muligheter for psykiatrisk behandling. Fastlegende har muligheten å kommunisere direkte med sine pasienter via nett, det skjer i liten grad ennå, da det er betydelig skepsis blant fastlegene for dette.

Mer om Kaisers Permantente på Wikipedia.

Hvorfor man kan jo bare spørre seg, eventuelt kan de spørre Kaiser! Vil du se om dine fastlege er på nett, sjekk ut www.mindoktor.no.

Les mer om helse og it på Computerworld Helse .

Les om:

IT-Helse