Les journalen din på nettet

Les journalen din på nettet

DIPS og Siemens Medical jobber med nettløsninger hvor du tilbys kontroll over din egen pasientjournal.

De dominerende leverandørene for elektroniske pasientjournaler i Norge, DIPS og Siemens Medical, er i ferd med å utvikle løsninger skal gi pasienter og pårørende mulighet til å få kommunisere med sykehuset via internett.

DIPS utvikler en pasientportal i samarbeid med Tromsø-selskapet Well Diagnostics, som har sitt utspring fra Nasjonalt Senter for Telemedisin. Well Diagnostics har allerede en løsning for kommunikasjon mellom pasienten og pasientens fastlege.

LES OGSÅ: Norsk it-suksess må ut

Pasientene vil få tildelt brukernavn og passord, samt en engangskode som blir sendt til mobiltelefonen. Tilgangen til tjenesten skal etter planen kunne nås via et felles nettsted eller helseforetakenes egne hjemmesider.

Pasienten skal etter innmelding få tilgang til et eget nettsted hvor en rekke tjenester gjøres tilgjengelig. Det innebærer blant annet i nnkallingsbrev til sykehuset, tilgang til epikriser, røntgensvar og laboratoriesvar bestilt av fastlegen, sende digitale bilder av for eksempel et sår eller et hudproblem, velge time selv eller få varsling om time på sykehuset.

LES OGSÅ: Personvern på helsa løs

Du skal også få se din egen pasientjournal, lese innsynsloggen ved sykehuset for å se hvem som har sett i journalen, få tilgang til kjernejournal og eget helsekort ved graviditet og mulighet for elektronisk utfylling av infeksjonsskjema og smerteskjema.

Mittsykehus.no vil ifølge DIPS være en realitet fra november 2007.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-helse.

IT-Helse