Lite it-makt i helse-Norge

Lite it-makt i helse-Norge

HELSELEDER: : Bjørn-Inge Larsen er helse-Norges mektigste mann.

Det er avisa Dagens Medisin som har kåret de mektigste personene i helsevesenet. Fagjuryen nominerte 135 personer og gjennom et poengsystem ble Helsedirektoratets toppleder Bjørn-Inge Larsen plassert på førsteplass, fulgt av direktør i Helsetilsynet, Lars E. Hansen.

Først på tredjeplass kommer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det betyr at ledelsen i Helsedirektoratet og Helsetilsynet anses som mer innflytelsesrike enn både helseministeren og statsministeren.

Legene er mektigst

Avisen summerer opp at "legenes makt ser ikke ut til å ta noen ende". Elleve av de første femten på listen er utdannet leger. Men det bør kanskje ikke være et problem i helsesektoren?

Det som er minst like bemerkingsverdig er at ingen med tydelig it-bakgrunn har kommet seg inn blant de 100 mektigste, selv om sektoren er inne i en stor omstilling i utviklingen av digitale helsetjenester. Legger man godviljen til, kan et unntak kanskje være fornyingsminister Rigmor Aasrud på 66. plass.

Dette er selvsagt helt galt. It er en drivende faktor i helsesektoren. Teknologi kommer til å legge premissene for både fagpersonell og borgere, og blant annet bestemme hvor og når vi kan få behandling. Valg som tas i dag vil få avgjørende innflytelse de neste 10-20 årene.

15 it-forslag

Vi tror it-mangelen på listen har sammenheng med juryen Dagens Medisin har utpekt, som består av avdelingsoverlege Erik Fosse, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Normann, fastlege Olav Gunnar Ballo og journalist Tine Dommerud.

Derfor oppfordrer vi avisen neste gang til å vurdere også kandidater med it-relaterte oppgaver i helsesektoren. For å gjøre det enklere har vi satt opp en liste med 15 personer, som vi mener klart kvalifiserer seg for å være blant de "100 mektigste menneskene i helse-Norge".

Tom Christensen, Kith
Håkon Grimstad, Norsk Helsenett
Christine Bergland, Helsedirektoratet
Hans Christian Holte, Difi
Kåre Hagen, BI-professor, Hagen-utvalget
Bjørn Engum, sjef i Telemed-senteret
Arild Faxvaag, Leder EPJ Fagforum
Tor Arne Viksjø, Dips
Francis D´Silva, Accenture
Gunnar Lindstøl, Buypass
Anne Kari Lande Hasle, HOD og leder Ehelsegruppen
Kristin Wieland, Helse Sør-Øst
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
Herlof Nilssen, leder styringsgruppe Nasjonal IKT

Les om:

IT-Helse