Logica selger portal til Helse Sør-Øst

Logica selger portal til Helse Sør-Øst

Fireårig rammeavtale kan gi Logica over 100 millioner kroner.

Helse Sør-Øst RHF har inngått en fireårs rammeavtale med Logica Norge om kjøp og vedlikehold av en klinisk arbeidsflateløsning. Lettere tilgang til dataverktøy som leger og sykepleiere bruker i hverdagen, deling av informasjon på tvers av sykehus og effektiv arbeidsflyt i organisasjonen er hovedmålsettingene med prosjektet Klinisk arbeidsflate.

Helse Sør-Øst er Norges største helseregion, og omfatter 11 helseforetak og fem private sykehus med til sammen 65 000 medarbeidere. Ifølge Aftenposten skal tre av sykehusene allerede ha bestemt seg for å innføre løsningen, til en verdi av 60 millioner kroner. Totalt vil hele avtalen innebære en kontraktssum på over 100 millioner kroner.

- Sikre og effektive datasystemer er viktig for at informasjon om pasientens sykdomshistorie og behandling skal være tilgjengelig på rett sted til rett tid, når legen trenger det, sier Kristin W. Wieland, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Logica er en betydelig leverandør til helsesektoren i en rekke europeiske land. Rammeavtalen med Helse Sør-Øst representerer et gjennombrudd for selskapets satsing på helsesektoren i Norge, hvor selskapet har rundt 800 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt en milliard kroner.

- Rammeavtalen med Helse Sør-Øst gir oss en unik mulighet til å kombinere norsk og internasjonal kompetanse i et prosjekt som vil ha stor betydning for hverdagen til helsepersonell og pasienter i Norges største helseregion, sier Tor Malmo, administrerende direktør i Logica Norge.

Logica, i samarbeid med konsulentselskapet Exonor og produktleverandøren Orion Health, skal levere en portalløsning med et enkelt brukergrensesnitt som skal integrere de eksisterende kliniske datasystemer ved sykehusene, i første omgang Oslo universitetssykehus.

Helse Sør-Øst RHF har satt som forutsetning at den nye løsningen er basert på bransjestandarder for å gi sikker og stabil tilgang til pasientdata fra flere forskjellige kilder, og må kunne støtte integrasjon mot kliniske tjenester som radiologi og laboratorie-bestillinger og svar.

IT-Helse