Lykkes med helse og samhandling

Lykkes med helse og samhandling

Csam Health er det raskest voksende it-selskapet i Norge.

Deloitte har kåret CSAM Health til det raskest voksende it-selskapet i Norge, og havner dermed på den europeiske Fast500-listen.

- Helse-it bransjen i Norge har fått en velfortjent klapp på skulderen, sier Sverre Flatby, daglig leder i CSAM Health, i en pressemelding.

Fast 50 er en årlig studie av vellykkede teknologiselskaper i Europa, foretatt av revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte. Studien består av en vekstanalyse og en kvantitativ studie av årsaker og fellestrekk for teknologivirksomheter som virkelig lykkes.

Vinneren i Norge i 2010 er Haugesundsbaserte Imenco som leverer ingeniørtjenester og utstyr til offshore og maritim sektor. De har vokst med utrolige 4190 prosent fra 2004 til 2009.

- De 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge har en gjennomsnittlig vekst på 1008 prosent de siste fem årene, og Imencos vekst på over 4000 prosent er helt enestående. Dette er selskaper som er interessert i norsk verdiskapning og som bygger virksomheten sin på egen teknologi, sier partner i Deloitte og juryleder i Deloitte Fast 50, Halvor Moen på selskapets nettsted.

Enklere og sikrere

For tredje år på rad er vinneren en bedrift innen olje og offshore fra Vestlandet og det dokumenterer den store effekten bransjen har for norsk fastlandsøkonomi.

På andreplass følger Csam Health, som det første it-relaterte selskapet noensinne.

Csam Health er et norsk it-selskap som ble dannet gjennom programvareutvikling ved de store universitetssykehusene i Oslo. Selskapet har norskutviklet teknologi som retter seg mot europeisk helsevesen innenfor kreftbehandling, fødsel, pasientrettigheter og samhandlingsstøtte.

Selskapet har over 50 kunder deriblant store sykehus i Oslo og Stockholm, som Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Karolinska Universitetssjukhuset. Csam har som formål å levere løsninger som gjør pasientbehandlingen ved sykehusene enklere og sikrere.

- Vår suksess skyldes i høy grad at vi har maktet å tiltrekke oss de mest talentfulle og dedikerte medarbeiderne innenfor helse-it, sier Flatby.

- It-helse-markedet i både inn- og utland åpner seg stadig mer for vårt kjerneprodukt Brainware. Som eksempel bygger den store sykehusfusjonen i Oslo på Brainware som nav for pasientdata.

Den norskutviklede samhandlingsteknologien Brainware er selve kjernen i Csams produkter og inneholder funksjonalitet for å håndtere de omfattende og komplekse datamengdene ved de store helseinstitusjonene. Teknologien er basert på den europeiske standarden HL7 RIM v3.

Positiv utvikling

Csam Health har hatt en eksplosiv utvikling over de siste par årene, og selskapets omsetning er ventet å øke fra 45 millioner kroner i 2009 til over 60 millioner i 2010.

Med Brainware kan sykehuskundene gjenbruke eksisterende løsninger samtidig som ulike funksjonelle komponenter fra Csam eller andre leverandører knyttes sammen til en helhet. All videreutvikling av Csams produkter foregår på Brainware som applikasjonsplattform. Selskapet har valgt Oracle SOA Suite som generell plattform på innsiden av Brainware.

- Sykehusene erkjenner gradvis at det er sterkt fordyrende å gjøre alt selv. Mange sykehus bygger sin integrasjonsstrategi på egenutvikling av integrasjoner og tjenester gjennom en generell plattform som Oracle SOA Suite eller Microsoft Biztalk. Dette blir som å starte på scratch og bruke betydelig ressurser og ofte mange konsulenter på å bygge lokale helsespesifikke løsninger. Hele hensikten med Brainware er at dette er preprogrammert «smartness for helse» i de tre lagene og derved levert som et produkt fremfor en utviklingsprosess, sier Flatby.

Les om:

IT-Helse