Lyse trenger mer tid

Lyse trenger mer tid

Skulle vært ferdig i mars, nå utsetter de: - Smarte hjem er nødvendigvis ikke enkle hjem, sier sjefen.

19 eldre har blitt valgt ut til å teste systemene i sine egne hjem. Den første brukeren ble koblet opp i august 2011.

Prosjektet er et samarbeid mellom Lyse, Altibox, Universitetssykehuset i Stavanger, Universitetet i Stavanger og Stavanger og Randaberg kommune.

Lyses utviklingsprosjekt er å hjelpe eldre til å bo hjemme lengre. Sammen med sensorteknologi og kommunikasjon fra Altibox skal eldre få en enklere hverdag i et smartere hjem.

Forelenget

Testperioden som skulle vart ut februar, er nå forlenget ut året. Den første brukeren ble koblet opp i august i fjor. Så langt har 19 brukere testet systemet.

Nå innser Lyse at de trenger mer tid.

- Smarte hjem er ikke nødvendigvis enkle hjem, sier konserndirektør Eirik Gundegjerde, ansvarlig for prosjektet som skal hjelpe Lyses 16 eierkommuner med å håndtere den kommende eldrebølgen. Pilottesten gjøres i samarbeid med Stavanger og Randaberg kommune, Universitetssykehuset i Stavanger og Universitetet i Stavanger.

Gundegjerde håper imidlertid at en prosjektrapport skal være klar i løpet av april.

- Vi ser at det er større muligheter i en del av de funksjonene vi har testet. Disse vil vi teste nærmere, sier han.

Vil vente

Ikke alle brukere har vært teknologisk like modne, og med mange forskjellige behov har det vært nødvendig å videreføre testperioden.

- Det er mange hensyn å ta, samtidig har vi sett at nytteverdien av små, enkle løsninger har skapt verdifulle forbedringer og økt livskvalitet, sier han.

Tre grupper har testet teknologien. 15 leiligheter har fiber og fem har mobilt bredbånd. En testgruppe har kognitiv svikt, en har bevegelsesvansker og en gruppe er friske eldre uten spesielle behov.

- I tillegg til ulike brukernivåer har vi også hatt noen tekniske problemer, forteller Gundegjerde.

Lyses utviklingsprosjekt er å hjelpe eldre til å bo hjemme lengre. Sammen med sensorteknologi og kommunikasjon fra Altibox skal eldre få en enklere hverdag i et smartere hjem.

Ulike behov og forskjellig nivå på brukerne er noe av grunnen til at Lyse nå utvider testperioden.

Gratis frokostseminar Computerworld It-helse.

Teknologi

  • Dørkamera med overføring til for eksempel iPad eller tv-skjerm
  • Automatisert dørlås med mulighet for fjernstyring
  • Brannalarm med direkte varsling, stillbildeoverføring og stenging av strøm til blant annet
  • friskluftsystem og komfyr
  • Trådløs styring av lys, varme og solskjerming
  • Temperaturkontroll
  • Alarm til pårørende ved for høy/lav temperatur og ved ingen bevegelser i løpet av for eksempel 12 timer
  • Videosamtale på tv mot pårørende/venn, besøkstjeneste fra Røde Kors og kontakt med
  • Hjemmesykepleien (Kilde: Lyse)

IT-Helse