- Må ta makten tilbake

- Må ta makten tilbake

Grande Røys vil ta makten tilbake fra leverandørene for å digitalisere helsevesenet.

Fornyings- og administreringsminister Heidi Grande Røys besøkte denne uken det nye Akershus universitetssykehus og HPs helsesenter, for å oppdatere seg om hvordan digitaliseringen av helsevesenet er i gang. Både Ahus og helsesenteret på Bryn i Oslo viser frem noe av Norges fremste helseteknologi.

- Helsevesenet er i første omgang helseministeren Bjarne Håkon Hanssens område. Jeg mener han er godt i gang med å skape rom for endring. Jeg vet at han også ser mye på Ahus for å se hvordan teknologien kan brukes, sier Grande Røys til Computerworld.

- Bruk Ahus

HPs norgessjef Eivind Roald ga beskjed i klar tale om at han mener det trengs mer grep fra øverste hold i den norske helsesektoren.

- Ahus har bygget mye kompetanse. Hvorfor skal nye sykehus gjøre alt på nytt? Vårt utspill er at det fra politisk hold og på departementsnivå må tas enda mer styring. Det er for mange i Norge som får lov til å mene får mye. Da greier vi ikke å utnytte kompetansen fra Ahus og St. Olav, sier Roald.

Roald oppfordret statsråden å satse på én felles plattform, som skal fungere som motorvei for de ulike applikasjoner fra ulike leverandører.

For lite kunnskap

Grande Røys påpeker at helsedebatten i Norge har vært preget av at hver avdeling har kjørt sitt eget løp, samtidig som det har vært for lite rom for å tenke nytt. Politikerne må selv ta skylden, mener statsråden

- Leverandørene har fått for mye makt, fordi politikerne hadde for lite kunnskap. Derfor er det ikke stilt tydelige krav. Det har ført til alt for mange uferdige løsninger som ikke kan kommunisere med andre. Vi politikerne må ha nok kompetanse for å ta tilbake makten fra leverandørene, sier Grande Røys.

Og ifølge statsråden kan det gjøres mye uten penger. Standardiseringsarbeidet koster stort sett ingen penger, men bare politisk styrke.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om:

IT-Helse