- Maritim telemedisin må standardiseres

- Maritim telemedisin må standardiseres

Vi trenger en elektronisk "sjømanns-journal", mener lege og mastergradsstudent i folkehelsevitenskap Dr. med. Monika Puskeppeleit.

Internett-basert kommunikasjon mellom maritim virksomhet og helsepersonell på land vil bli stadig viktigere. Men godt samarbeid er kritisk for at dette skal bli et effektivt verktøy for å gi bedre helsetjenester til sjøfolk. Siden 2006 har telemedisin vært i bruk ved en rekke norske oljeinstallasjoner og i den norske handelsflåten.

Derfor ville lege og mastergradsstudent i folkehelsevitenskap Dr. med. Monika Puskeppeleit studere på hvilken måte dette krever andre samarbeidsformer enn tidligere, skriver Nasjonalt senter for telemedisin (NST) på sin webside.

31 personer og institusjoner fra ulike deler av arbeidslivet til sjøs deltok i hennes Internett-undersøkelse i 2007.

Konklusjonen Puskeppeleit kom fram til var at både internasjonalt og inter-organisatorisk samarbeid er vesentlig for at maritim telemedisin skal bli et effektivt helseverktøy for de som arbeider til sjøs.

Trenger elektronisk "sjømanns-journal"

Et slikt samarbeid blir spesielt viktig når man skal utvikle nye telemedisinske løsninger til dette området, som for eksempel ei elektronisk loggbok til bruk ombord i båter og på oljerigger som Puskeppeleit ser for seg.

- Å ha tilgang til en slik journal til havs kan gi store fordeler og mye større trygghet for sjøfolkene, men for at vi skal kunne utnytte slike fordeler må journalen kommunisere med andre systemer ombord og hos helsevesenet på land.

- Det vil kreve et bredt samarbeid og et internasjonalt forskningsfokus for å få til den kostnadseffektiviseringen og kvalitetsheving av maritim medisin som forskere for flere år siden fant potensiale for, forteller hun til slutt.

Situasjonen til sjøs er dermed ikke ulik den man ofte møter når man skal innføre ny teknologi på land.

Les mer om helse-it på Computerworld Helse.

Les om:

IT-Helse