Mener it-bransjen har svarene

Mener it-bransjen har svarene

Abelia inviterer deg til å vise frem løsninger for samhandlingsreformen.

Abelia inviterer alle selskaper som mener de kan være løsning på fremtidige utfordringer i omsorgssektoren til å svare på en spørreundersøkelse.

- Spørreundersøkelsen vil hjelpe oss å kartlegge omfanget av selskaper som leverer - eller vil kunne levere - produkter, tjenester eller løsninger som bidrar til å gjøre mennesker mer selvhjulpne i sine egne hjem, sier Rune Foshaug i Abelia

Har svarene

Foshaug henviser til samhandlingsreformen, som snart behandles i Stortinget.

- Myndighetene ønsker å flytte helsetjenester nærmere der folk bor, og involvere brukerne mer, altså pasientene og pårørende. Det betyr at vi må gi flere tjenester hjem til dem. I tillegg har vi eldrebølgen som vil øke behovet for hjemmetjenester ytterligere, sier Foshaug.

Regjeringen har i ulike sammenhenger satt søkelyset på behovet for å finne nye løsninger på fremtidige utfordringer innenfor omsorgssektoren, både i forhold til organisatorisk, teknologisk og kompetansemessig utfordringer. På mange områder finnes det allerede gode løsninger, mener Foshaug. Leverandørene har utviklet mange gode produkter, og det er ikke hokus-pokus å ta i bruk en rekke nyttige løsninger.

- Vi mener at leverandørindustrien kan bidra mye til å realisere visjonene i samhandlingsreformen. Med denne kartleggingen vil vi vise at næringslivet har en del av svarene, sier Foshaug.

Bli med på Computerworld It-helses frokostseminar 25. mars! Program og påmelding her.

Selvhjulpne

Ved å kartlegge og presentere leverandørenes bidrag håper Abelia at de politiske myndighetene får så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Med et kan det være lettere å løse fremtidenes utfordringer i omsorgssektoren.

- Vi håper at en slik kartlegging kan inngå i en oversikt over faktiske og potensielle leverandører, og på den måten bidra til å gi myndighetene et bilde av omfanget av sektoren og alle de gode løsninger som leverandørene kan bidra med, sier Foshaug.

Kartleggingen er første fase. Ifølge Foshaug har Abelia allerede fått inn en god del nyttige innspill, med opplæring, hjemmetjenester, logistikk, og overvåkingstjenester, som kan bidra til å gjøre mennesker mer selvhjulpne i sine egne hjem.

- Men vi håper å fange flere. Vi holder nettsiden hvor man kan komme med innspill åpen en stund til, og inviterer både våre medlemmer, men også alle andre aktører, å reagere, slik at vi får en best mulig oversikt over tjeneste- og produkttilbudet i Norge, sier han.

Spørreundersøkelsen kan gjennomføres på denne lenken.

Les om:

IT-Helse