Mer helse fra HP

Mer helse fra HP

Ny helse-sjef og og nytt demosykehus i Norge fra HP.

I fjor la HP sitt vest-europeiske helsesenter til Norge. Nå har senteret fått en ny norsk sjef.

- Det å lede HPs arbeid på dette området er kanskje en av de mest spennende jobbene på dette feltet i Europa, og i hvert fall i Norge. HP har funnet løsningen på det problemet som rir alle helsearbeidere i deres daglige arbeid; rask og riktig tilgang til kritisk informasjon. Innsamlingen av informasjon ved en helseinstitusjon foregår automatisk, det er distribusjon av informasjonen som er kritisk, sier direktør Roger Morberg for HPs europeiske senter for helseteknologi, i en pressemelding fra selskapet.

HP vil også bygge et lite demo-sykehus i sine lokaler som skal bli et visningssenter for nye løsninger og arbeidsmetoder. Samtidig blir det et kompetansesenter der HP skal bygge spesialkompetanse i alle land.

- Løsningen bygger på prinsippet om at pasienten er i fokus, og all varsling, dialog og tilgang til medisinsk informasjon er tilgjengelig for det medisinske personellet som arbeider med pasienten. Dette betyr sikrere og raskere diagnoser og bedre behandling for pasienten. Samtidig innebærer løsningen en bedre arbeidshverdag og mindre unødvendig dobbeltarbeid for helsepersonellet. Alt dette skal vi vise frem i et demonstrasjonssenter med to komplette pasientrom og et vaktrom, som i første omgang skal bygges opp ved HPs kontorer i Oslo, sier Roger Morberg i meldingen.

LES OGSÅ: Europeisk helsesenter til Norge

Roger Morberg etterlyser en helhetlig tilnærmingen til bruk av data i store deler av helsevesenet i dag.

- Vi skal bruke dette senteret til å utvikle og teste ut nye løsninger i samarbeid med våre partnere og helseinstitusjonene, sier han.

Ifølge HP er arbeidet med senteret påbegynt, og senteret skal etter planen stå klart til innflytting og bruk våren 2008.

Les om:

IT-Helse