Mer helse på Cebit

Mer helse på Cebit

En av verdens største it-messer, Cebit i Hannover, integrerer helse-it som fullverdig tema i programmet.

Systemer og løsninger for helsevesenet opplever en eventyrlig vekst. For it-bransjen er helse i ferd med å bli et svært viktig område, med gode, langsiktige fremtidsperspektiver. Dette har Cebit tatt høyde for.

Cebit er en av verdens største årlige it-messer. Til tross for noen år med nedgang besøkte rundt en halv million mennesker Hannover-messen i mars i år.

Forrige gang startet Cebit med å legge inn en konferanse og messe rundt helse-it parallelt med den store messen. I 2009 blir dette fullstendig integrert og utstillingen varer like lenge som resten av messen.

Telemedisin

Cebit skriver i en pressemelding om økende bruk av telemedisinske løsninger i Tyskland. Det handler om leger som kontrollerer sine hjertepasienter gjennom internett, og om spesialister som kan gi fjerninformasjon. Telemedisin er også den viktigste utviklingen innen helse-it akkurat nå.

"Telemedisin er fort i ferd med å bli en del av hverdagen til tyske pasienter. Derfor er det et av de sentrale temaer på neste Cebit" skriver messeorganisasjonen.

Et av de store gjennombruddene i det tyske helsesystemet er at leger nå får betaling for bruk av telemedisin. En av de største problemer med telemedisinske løsninger er at betalingsstrukturen i mange land, som i Norge, stort sett er bygget på fysiske besøk av pasienten til legen. Dette medfører at leger er lite villige til å bruke tid på slike systemer.

"Det nye betalingssystemet ble innført i Tyskland i 2008. Det legger press på legene å gå over til telemedisinske løsninger, samtidig som betalingen er ordnet. Det er knapt noen leverandører av hjerteutstyr som pacemakers, som ikke leverer dem med mulighet til kontroll over nettet", heter det fra Cebit.

Les mer om Cebit og Telehealth-konferansen .

IT-Helse