Microsoft kvitter seg med sykehus-it

Microsoft kvitter seg med sykehus-it

Kutter sentral del av helsesatsingen, men udramatisk for Norge.

Microsoft stopper med salg og utvikling av sitt informasjonssystem for sykehus, Amalga Hospital Information System.

Systemet vil ikke selges til nye kunder, og Microsoft slutter å bruke resurser på videreutvikling av sitt HIS-system (Hospital Information System), skriver nettstedet Ehealth Europe.

Selskapet vil derimot satse mer på de to andre deler av sin helsefamilie; Amalga Unified Intelligence System for store virksomheter Healtvault-platformen for personlige pasientjournaler.

Oppkjøp

Microsoft har de siste årene investert hardt i helseløsninger i sin Health Solutions-gruppe, blant annet gjennom oppkjøp. Amalga HIS fikk Microsoft i 2007 fra et oppkjøp av Global Care Solutions.

Det har vært vanskeligere for Microsoft enn ventet å kapitalisere på HIS-løsningen, som er mest solgt i det asiatiske markedet. Selskapet forklarer endringen i markedsstrategien som følgende:

“I samarbeidet med våre kunder de siste tre årene har vi oppdaget at alt omfattende løsninger ikke er optimale for å møte de dynamiske behov i helseorganisasjoner rundt omkring i verden. Som resultat av dette passer denne tilnærmingsmåten ikke lenger i Microsofts brede strategi for å utvikle helseløsninger".

HIS-kunder vil fortsatt få support de neste fem årene.

- Udramatisk for Norge

Ifølge Microsofts norske helsespesialist, Helge Blindheim, har omleggingen ingen direkte følger for det norske markedet.

- Dette er udramatisk for Norge, Europa og USA. Amalga HIS er et oppkjøpt produkt fra Asia-regionen, og er kun markedsført der. Det var aldri aktuelt å ta produktet inn i Norge, og det finnes ingen norske kunder som benytter det, sier han til Computerworld.

Og han fortsetter:

- Microsofts divisjon for programvareløsninger innen helse, Health Solution Group, satser kraftig og langsiktig på Amalga Unified Intelligence System (UIS) og Healthvault. Amalga UIS er kort og litt rått sagt Business Intelligence for klinikere.  Så dette vil det representere en konsolidering og forsterket fokusering på Amalga UIS og Healthvault.

Arbeidsflyt

Amalga (UIS) er en løsning tilgjengelig for alle helseorganisasjoner i hele verden.

Ifølge selskapet er Amalga UIS en fleksibel løsning som hjelper helseorganisasjoner å forbedre arbeidsflyten og gi informasjon på riktig plass. Hittil brukes systemet på 125 sykehus.

Amalga UIS kan ifølge Microsoft godt brukes kombinert med selskapets nettbaserte Healthvault for å ha en bedre dialog mellom pasienten og helseleverandører.

Les om:

IT-Helse