Microsoft vil gi deg sykejournalen

Microsoft vil gi deg sykejournalen

Informasjonsflyten skal bedres mellom helseforetak, og pasientene bør eie sin sykdomshistorie. Microsoft mener de har løsningen på begge problemene.

- La meg bare gjøre noe helt klart med én gang. Vi er ikke ute etter å lage en helsejournal på nettet. De som tror at vi ønsker at nordmenns sykejournaler skal ligge på våre servere tar helt feil. Det er ikke dette som er vår ambisjon, sier Helge T. Blindheim, løsningsarkitekt i Microsoft og ekspert på selskapets relativt ferske helseløsning Healthvault.

Og med den åpningen har han lagt ballen død før It-Helses utsendte i det hele tatt har rukket å spørre om det ikke er vel drøyt at Microsoft skal håndtere sensitiv helseinformasjon. Dette er tydeligvis et spørsmål han har måttet svare på mange ganger tidligere.

Det er sannsynligvis mange nordmenn som er skeptisk til at et amerikansk kjempeselskap skal få ytterligere fotfeste i helseindustrien, til tross for at Microsoft allerede er en stor aktør innen helse. Spesielt etter at dokumentarregissør Michael Moore i filmen Sicko belyste alle problemene med det amerikanske helsevesenet, en industri hvor aktørene tilsynelatende går over lik for å tjene en ekstra dollar. Det var i hvert fall Moores åpenbare konklusjon.

Men det betyr likevel ikke at alt er fryd og gammen her på berget. For kun få dager siden meldte landets største avis at sykehuskommunikasjonen i Norge er elendig. Bakgrunnen var årsrapporten fra pasientombudene i Hedmark og Oppland, hvor det blant annet kommer frem at pasienter opplever å ikke bli trodd på informasjonen de kommer med, til tross for tidligere legeundersøkelser. Et annet problem mange nordmenn opplever til daglig, er informasjonsflyten mellom fastlege og andre helseinstitusjoner. Sømløs informasjonsutveksling om helse er foreløpig en utopi.

- Og det er her vi mener at Healthvault kan spille en viktig rolle. Dette er en nettbasert tjeneste som kan tilpasses norske forhold, og som kan driftes og tilgjengeliggjøres av en norsk aktør som allerede er tjenesteleverandør av nasjonale registre i Norge, slår Blindheim fast.

Verktøy for oversikt

Ved første øyekast ser Microsofts Healthvault ut som et program hvor du som bruker kan legge inn helseinformasjon og på et vis overvåke din helsetilstand. Man kan blant annet legge inn informasjon om diett, medisinering og trening, samtidig som det er mulig å koble systemet opp til diverse personlige måleinstrumenter, som blodtrykksmålere, skrittellere og pulsklokker. I tillegg vil man kunne samle all behandlingsinformasjon fra sykehus og spesialister her.

På Healthvaults hjemmeside finnes en demonstrasjonsvideo hvor en særdeles amerikansk dame forteller om alle fordelene. Hun har samlet hele familiens helseinformasjon i hvelvet, forklarer hun, slik at hun har oversikt over hva som skal til for at familiemedlemmene skal holde seg friske.

- Men det du ser på den hjemmesiden er kun et lite eksempel på hvordan dette kan brukes, påpeker Blindheim.

- Vi ser på helse i et bredt perspektiv, og Healthvault kan være et verktøy for å få kontroll og oversikt over hva som skjer med en pasient. Her kan man samle generell informasjon som er interessant for en persons helse. Denne informasjonen kan også være interessant for primærlegen din, for eksempel.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om:

IT-Helse