Mine resepter på Bankid

Mine resepter på Bankid

Også Helse-Norges løsninger vil snart være tilgjenglig med vanlig Bankid.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har åpnet for at Bankid nå kan benyttes for pålogging til digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Det betyr at langt flere nordmenn får tilgang til selvbetjeningstjenestene på Helsenorge.no og andre nettjenester fra 270 offentlige virksomheter.

Tjenester på Helsenorge.no som inneholder eller behandler helseopplysninger om enkeltpersoner krever elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå. I dag gjelder dette tjenestene Mine egenandeler, Mine resepter og Mine vaksiner, men det vil framover komme flere selvbetjenings- og innsynsløsninger som krever høyeste sikkerhetsnivå, blant annet innsyn i egne helseopplysninger og sikker meldingsutveksling, skriver Helsedirektoratet på nettstedet.

Fram til nå har det vært krav om at brukeren må anskaffe påloggingsløsninger fra Buypass og Commfides via den nasjonale ID-porten. Dette har vært omdiskutert, og bruken av disse selvbetjeningstjenestene har vært relativt begrenset.

LES OGSÅ:

Endelig Bankid!

Høyeste sikkerhetsnivå

Bankid har i dag 2,8 millioner brukere og benyttes av de fleste bank- og finansinstitusjoner for autentisering og signering. Samme kodebrikke og sertifikat vil nå kunne benyttes for pålogging til helsetjenester. Integrasjon av Bankid mot ID-porten vil være på plass i løpet av november 2012, i følge Difi.

Kontrakten med Bankid er tildelt etter åpen anbudskonkurranse i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på vegne av offentlig sektor. Dagens leverandører av e-ID, Buypass og Commfides, har også fått tildelt kontrakt. Det innebærer at de som allerede har anskaffet e-ID på høyeste sikkerhetsnivå herfra, fortsatt vil kunne benytte dette.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

IT-Helse