- Mobil ikke helsefarlig

- Mobil ikke helsefarlig

En nye studie fra en britisk forskningsgruppe viser at mobiler ikke gir kreft.

Det forskes mye på effektene av intensiv mobilbruk, og forskningsresultatene ruller fra pressen i strekk. Nå har Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) i Storbritannia igjen skrevet en rapport om at bruk av mobiltelefoner ikke fører til noen fysiske skader.

MTHR er et forskingsinstitutt som er sponset av den britiske regjeringen for å undersøke om den økende bruken av mobiltelefoner, samt utplassering av 3g-stasjoner og nødnettsystemer, vil føre til stråling som er helsefarlig. MTHR er et av verdens største forskningsinstitutter på dette området.

I en ny studie, ledet av Phil Chadwick, er et system utviklet som simulerer vanlig stråling, for både en vanlig 900 MHz gsm-telefon og en Tetra-radio.

- Ingen av studiene vi hittil har foretatt viser noen som helst innflytelse fra mobilstråling på menneskets biologi eller adferd.

Det eneste risikoen forskerne kommer frem til ved mobilbruk er når den brukes i farlige trafikksituasjoner.

Men det siste ordet om bruk av mobiltelefoner medfører helseskader er neppe sagt. En annen studie har påvist en signifikant sammenheng mellom intensiv bruk av mobiltelefoner og nedsatt hjerneaktivitet.

LES OGSÅ: Du blir sløv av mobilen

IT-Helse