Museskader er arbeidsgiverens skyld

Museskader er arbeidsgiverens skyld

Arbeidsgiveren har ansvar for å beordre de ansatte vekk fra pc-en.

En dansk dommer mener arbeidsgiveren må ta ansvar for at medarbeidere ikke bli rammet av museskader. Hvis de ansatte ikke selv kan begrense pc-jobbingen, er det arbeidsgiveren som må legge begrensningene.

Dette er slått fast i en dom i byretten i danske Holstebro.

I retten ble det avgjort at en 49 år gamle kvinne skal få erstatning fra sin tidligere arbeidsplass, skriver Computerworld Danmark. Hun jobbet i et trykkeri, og sjefen gjorde ingenting for å hjelpe henne da hun fikk problemer med armen.

- Prinsipiell dom

- Arbeidsgiveren skulle ha gitt henne en direkte ordre, skulle ha ledet og fordelt arbeidet på en korrekt måte, og det har han ikke gjort, sier arbeidsmiljøkonsulent i fagorganisasjonen HK/Privat, Svend-Erik Hermansen.

HK/Privat mener at dommen i byretten er prinsipiell. Kvinnes hadde ikke noen avlastning eller endring i arbeidsoppgavene, mens det er kjent at jobben hun utførte kunne være helseskadelig.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er uenig at dommen kan videreføres til andre saker, men innrømmer at arbeidsgiveren har en viktig rolle.

- Dommen får ikke noen betydning, for det er ikke noe nytt i det her. Det er et av hovedprinsippene i arbeidsmarkedsloven, at det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at arbeidet tilrettelegges og gjennomføres på en måte som er sikkerhets- og sunnhetsmessig forsvarlig, sier Torben A. Sørensen, sjefkonsulent i DA.

Les om:

IT-Helse