- Musesyken herjer

- Musesyken herjer

Svært mange nordmenn sliter med pc-relaterte plager ifølge en ny undersøkelse.

Meningsmålingsselskapet Zapera har spurt 1010 nordmenn som bruker pc på jobben om pc-relaterte plager. Undersøkelsen er gjort for Contour Design, som selv leverer alternativer til vanlig pc-mus, og resultatet blir presentert i Ukeavisen Ledelse.

Ifølge avisen hevder 44 prosent av de spurte at de har smerter som følge av pc-bruk på jobben. Dette er det høyeste tallet i undersøkelsen, som ble utført i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritania og Nederland.

Fordelt på kjønn, skal det være snakk om at over halvparten av kvinnene og over en tredjedel av mennene sliter med "musearm" eller andre pc-relaterte plager.

LES OGSÅ: Annerledes mus forebygger skader

– På den ene siden er det skremmende at over halvparten av norske kvinner sliter med pc-relaterte plager, og at halvparten av dem opplyser at de har gått med disse plagene i et år eller mer. På den annen side er det positivt at så mange som 77 prosent sier at de vet hvordan slike plager kan forebygges. De vet hvordan de skal unngå plagene, men de tar ikke de grepene de må for å unngå dem, sier daglig leder Lise Ødgren i Contour Design til Ukeavisen Ledelse.

LES OGSÅ: - Museskader er overdrevet

Undersøkelsen skal også påvise et stort gap mellom hva arbeidsgivere mener de gir sine ansatte, og hva de ansatte mener de får. En av tre ledere mener det er høyt eller meget høyt fokus på forebygging av slike plager på sine arbeidsplasser. Men bare litt mer enn en tidel av de ansatte mener lederne har et slikt fokus.

Hver tredje nordmann sier i undersøkelsen av tilgang på ergonomisk arbeidsutstyr vil ha stor eller meget stor betydning for et eventuelt jobbskifte. Og hver fjerde nordmann svarte at de hadde mulighet til å velge mellom ulike typer mus der de arbeider. Alt ifølge undersøkelsen gjort for produsenten av slikt ergonomisk utstyr.

IT-Helse