Nå kan du få journalen på nett

Nå kan du få journalen på nett

Oslo universitetssykehus gir deg tilgang til din egen epikrise på nett. Dermed blir de først i Norge.

Alle pasienter ved Oslo universitetssykehus har nå tilgang til egen epikrise via minjournal.no.

Epikrisen er tilgjengelig for både pasient og henvisende lege.

For å lese epikrisen på nett, må man logge seg inn på MinJournal med BankID eller BuyPass.

Trygg innlogging

- Vi er hele tiden oppmerksomme. Vi som jobber med it vet at ingen ting er 100 prosent sikkert, men vi har stadig gjennomgang av sikkerheten, forteller Sissel Jor, som jobber som Manager i It-departementet hos Ous.

Når pasienten lukker visningen forsvinner epikrisen fra MinJournal. Dette gjør at det alltid er siste oppdaterte og godkjente versjon av epikrisen som vises.

- Siden vi er så tidlig ute kan vi ikke feile. Hvis noe skulle komme på avveie vil folk bruke dette som et motargument til å bruke slike løsninger fremover.

Sissel forteller at OUS var først ute med planleggingen av epikrise-journalen, men at de hele veien har hatt et tett samarbeid med Helsedirektoratet og Helse og Innovasjon Norge. Sammen har de sett på den danske løsningen, og jobbet for å skape en god løsning for norske brukere.

Positivt for både leger og pasienter

- Å være i stand til å tilby våre pasienter å lese sin egen epikrise på nett, er et stort skritt på veien mot en enklere og mer effektiv pasientkommunikasjon, sier viseadministrerende direktør ved OUS, Cathrine Lofthus.

- Pasientene kan få lest og repetert informasjon som ble gitt ved utskrivelse, og får innsikt i hvilken informasjon som blir gitt fra sykehuset til fastlege og andre heleinstitusjoner, forteller Lofthus.

I følge OUS skal epikrise på nett være positivt både for sykehusets ansatte og for pasientene av flere grunner.

- Når vi innfører det elektroniske journalsystemet DIPS ved hele Oslo universitetssykehus i oktober, vil vi også kunne tilby pasientene våre tilgang til polikliniske legenotater i tillegg til epikriser. Til sammen vil dette gi en helt annen kvalitet på kommunikasjonen med våre pasienter, avslutter Lofthus.

Sissel Jor er fornøyd med utviklingen så langt, og kan fortelle at epikrisene allerede er populære i bruk.

- Alle pasienter som har vært på landets støste sykehuset etter 01. januar 2013 får tilgang til sine epikriser. De som har vært inne i min journal har allerede oppdaget epikrisene. Vi kan telle antall skjemaer vi får inn via min journal. I løpet av første dagen var 21 prosent av alle skjemaene vi fikk inn epikriser, sier It-manageren fornøyd.

MinJournal - en pasientportal

Et sikkert kontaktpunkt mellom pasienter og helsevesen – via internett. Ulike helseforetak og avdelinger tilbyr ulike tjenester. For eksempel kan du endre eller avbestille timer ved Oslo universitetssykehus via MinJournal. Hvis du logger deg inn, har du tilgang til flere tjenester, avhengig av hvor du er eller har vært pasient. Blant annet kan alle pasienter ved Oslo universitetssykehus lese sin egen epikrise via MinJournal.

MinJournal eies av Oslo universitetssykehus, men er et samarbeidsprosjekt mellom flere store helseforetak.

Du kan lese mer på www.minjournal.no

Les om:

IT-Helse