Nav får lese dine pasientdata

Nav får lese dine pasientdata

Ønsker å avsløre leger og pasienter som svindler med trygda.

Nav vil lese pasientenes opplysninger for å avsløre svindel, og ønsker å gjøre dette uten å informere pasienten selv. Dette er mange kritiske til, blant dem Torunn Janbu i Legeforenignen.

- Pasientene må informeres når opplysningene sendes videre. Og taushetsplikten er grunnleggende for all legevirksomhet. Det er på bakgrunn av trygghet for taushet at pasientjournalene nedtegnes, sier hun til ABC Nyheter.

Navs begrunnelse er at dette skjer for å avsløre leger og pasienter som svindler med trygda. Derfor har NAV fått presisert sin rett til å innhente hele og uredigerte journaler uten å informere pasienter.

LES OGSÅ:

Informerer ikke pasienten

Både pasienter og leger reagerer på at Nav insisterer på nødvendigheten av hemmelig innsyn i pasientjournaler. De reagerer på ordningen og mener det undergraver både personvern og tilliten mellom leger og pasient.

- Det vil ikke være kontrollerbart hvis vi skal informere pasienten først, sier derimot Magne Fladby som er NAVs direktør for kontroll og innkrevning.

- Vi driver ikke med stikkprøvekontroller, men sjekker journaler på konkret mistanke. I de sakene vi går inn på, har vi skjellig grunn til mistanke. Vi holder oss innenfor det regelverket som lovgiver har satt. Der er det slik at man ikke behøver å informere pasientene. Og det vil være nærmest ukontrollerbart hvis vi skulle informere først, sier Fladby til ABC Nyheter.

Les hele saken her.

Les mer om it og helse i Computerworld Helse.

Les om:

IT-Helse