Nei til felles nødnummer

Nei til felles nødnummer

Statens helsetilsyn går mot forslag om felles nødmeldetjeneste.

Statens helsetilsyn har avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om rapporten om fremtidig organisering av nødemeldingstjenesten i Norge.

I rapporten foreslås det å etablere nye felles nødmeldingssentraler som skal ta over all virksomheten til helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler).

I rapporten foreslås det også å overføre ansvar og oppgaver fra medisinsk nødmeldetjeneste til et nytt statlig forvaltningsorgan.

"Dårligere tilbud"

Forslaget til organisering gir ingen kvalitativ forbedring eller effektivisering, mener Statens helsetilsyn.

Få nyheter om helse og it direkte i innboksen din!

Etter Statens helsetilsyns vurdering vil det gi et dårligere akuttmedisinsk tilbud, og samtidig gi dårligere styring med helsetjenestens ressurser. Mottak og oppfølging av medisinske nødmeldinger innebærer medisinske vurderinger og prioriteringer som krever medisinsk fagkyndighet.

"Ikke tatt utfordringen"

Den medisinske fagkyndigheten i AMK-sentralene ivaretas i dag gjennom at AMK-personell er utdannet helsepersonell, og at det til enhver tid finnes en vakthavende AMK-lege tilgjengelig.

En hovedutfordring for helsetjenesten i årene som kommer vil være å styrke og prioritere bruken av helsetjenesteressurser blant annet gjennom å sikre riktig pasientbehandling på riktig nivå. Arbeidsgruppens rapport og innstilling har ikke problematisert eller ivaretatt denne hovedutfordringen, mener SH.

Les mer om saken her.

Les om:

IT-Helse