Nettressurs om minoritetshelse

Nettressurs om minoritetshelse

Samler informasjon om migranters, minoriteters og urfolks helse i Norge.

Et nytt nettsted, Mighealthnet Norge , lanseres i august. Nettstedet skal gi informasjon om migranters, etniske minoriteters, urfolks og nasjonale minoriteters helse i Norge.

Nettstedet Mighealthnet Norge utarbeides for å samle informasjon om disse gruppenes helse i Norge. Mighealthnet Norge utgjør en del av et større internasjonalt nettverk, Mighealthnet , som nå utarbeides i 16 land.

Oversikt

Prosjektet finansieres av EUs direktorat for helse- og forbrukerinteresser (DG SANCO). Mighealthnet Norge er tenkt som en ressurs for alle forskere, yrkesutøvere, beslutningstakere og brukere som er interessert i mer informasjon om migranter og etniske minoriteters helse.

I første omgang er målet for nettstedet å presentere hvilke forsknings- og fagressurser som faktisk finnes i Norge på feltet. Hver av de 16 landene som er med i prosjektet lager sine egne nettsider med informasjon om tiltak og forskning i sine respektive land.

Fellesinnsats

Mighealthnet Norge skal være tverrfaglig både i temavalg og presentasjon av kunnskap. For at nettsidene skal kunne bli et godt redskap for forskere og praktikere er man avhengig av en fellesinnsats.

Redaksjonen ønsker tilbakemeldinger om hva som kan gjøres for å dekke brukernes behov, og oppfordrer derfor alle til å besøke nettsidene før lanseringen og komme med sine forslag til forbedringer på møtet.

Lanseringsmøtet holdes torsdag 27. august i Helsedirektoratets lokaler.

Les mer om helse og it på Computerworld Helse.

Les om:

IT-Helse