Nordmenn krever bedre legekontakt

Nordmenn krever bedre legekontakt

Ni av ti nordmenn vil kommunisere med fastlegen over internett.

Teknologirådet har spurt det norske folket om sine ønsker for elektronisk kommunikasjon i helsesektoren. Resultatet gir klare svar om at de aller flest ønsker mer elektronisk innsyn og bedre kommunikasjon.

- Helsevesenet har som ambisjon å sette pasienten i sentrum. Internett er som skapt for dette. Folk ønsker elektronisk kontakt med legen sin. Erfaring fra andre land viser at informasjon, selvbetjening og dialog på nett kan bedre behandlingen og samtidig være lønnsomt, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, i en pressemelding.

I undersøkelsen kommer det blant annet frem at sju av ti vil se sin elektroniske pasientjournal. Når det gjelder kommunikasjon er enda flere klar for en gedigen endring i den norsk praksisen. Ni av ti nordmenn ønsker å kommunisere med fastlegen sin over internett.

Én inngang

Undersøkelsen ble publisert samtidig som rapporten "e-Helse: Pasienten på nett" ble overrekket til Stortingets Helse- og omsorgskomite. I rapporten oppfordrer Teknologirådet til en samlet digital opprustning av helsevesenet. De to viktigste punktene er å opprette en nasjonal helseportal innen 2012 etter modell fra land som Danmark og England, og å gi pasientene innsyn i elektronisk pasientjournal gjennom en sikker sone på helseportalen.

Portalen bør være dialogbasert og inneholde informasjon om helse, forebygging og behandling, selvbetjeningsløsninger som timebestilling eller reseptfornying, dialogmuligheter, tilgang til journalinformasjon og nettfora.

– Helsevesenet bør få én felles inngangsportal på nett, sier Tennøe.

Vokst kraftig

Tall fra andre land viser ifølge Teknologirådet at helsetjenester på nett kan innebære betydelige samfunnsøkonomiske innsparinger. I Danmark anslås det at inntill seks millioner transportkilometer er spart ved at en av fem har brukt slike tjenester. Med vår spredte bosetting kan vi forvente enda høyere innsparinger i Norge.

- Helseutgiftene har vokst kraftig de siste årene, og med eldrebølgen vil volumet på tjenestene måtte øke. Dette vil koste, og krever at vi utnytter ressursene bedre og tar i bruk teknologi på nye måter – blant annet internettløsninger, sier Tennøe.

Pasientenes ønskeliste

Folk ønsker å møte helsevesenet på internett. I en undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført for Teknologirådet fremkommer følgende elektroniske ønskeliste:

  • Timebestilling – 85 prosent
  • Fornyelse av resept om sykemelding – 73 prosent
  • Få svar på prøver (blodprøver og andre laboratorieprøver) - 65 prosent
  • Søke om/få henvisninger (til spesialist, sykehus m.m.) – 50 prosent
  • Stille spørsmål om sykdom og helse – 43 prosent

1098 nordmenn har deltatt i undersøkelsen. Oppslutningen om helsetjenester på nett er tydelig på tvers av de spurtes alder, utdanning og geografiske tilhørighet.

Bare 9,4 prosent ønsker ikke å kommunisere elektronisk med sin fastlege.

Her kan du finne flere tall fra undersøkelsen .

Les om:

IT-Helse