- Norge kan miste innovasjonsbølge

- Norge kan miste innovasjonsbølge

Kompliserte anbudsregler, særnorske standarder og underfinansering truer helse-it.

Det koker i innovasjonsmarkedet og det er helsesektoren som er en av de heteste områder. Vi kan forvente en eksplosion av unge, kreative selskaper i dette markedet, ifølge Drew Clark, strategidirektør i IBMs investeringsselskap Venture Capital Group.

Pasientene er i ferd med å overta en del av kontrollen over sin egen helse. Der ligger nesten uendelige muligheter for start-ups i et raskt voksende marked.

- Dette er en trend som vi ser kommer fra Obamas adminstrasjon, som har gitt et mandat for innovasjon for å skape et pasientsentrert helsesystem, sier han ifølge nettstedet Healthcare IT News.

Gjennom Obamas satsing på helsefremtiden er det oppstått en bevegelse nedenfra hvor små selskaper igjen er med for fullt for å skape nye teknologier.

- Vi ser også interesse fra investorer som ser at kombinasjonen av internett, bredbånd og mobile enheter tenner på mengden av innovative initiativer som gjerne går under radaren, sier Clarke.

Blir ikke lønnsomme

Om gleden over nyskapning er like stor i Norge gjenstår å se. Ifølge Rune Foshaug i Abelia, og leder for prosjektet Arena Ny Omsorg, er det mye som må til før Norge kan henge virkelig med i denne nye helse- og omsorgsboblen.

- Vi ser at det veldig mange selskaper som er allerede aktive på dette området, og det omsettes veldig mye på omsorg. Men vi ser også at mange av dem ikke klarer å bli lønnsomme. Det er for mange små piloter i Norge som aldri blir storskala industri, mener han.

Det betyr at mange selskaper går på sparebluss når det gjelder å skape ny teknologi. Det er lite støtte og ingen storstilt investering i velferdsteknologi.

- Problemet ligger først og fremst hos kommunene, de bruker altfor lite penger på ny teknologi i omsorgssektoren, men det trengs mest her. KS har akkurat kommet med en rapport som viser at det har skjedd lite siden Trygghetsalarmen 1.0 ble innført. De bruker alt for lite penger på det, sier Fosshaug.

Må bli private

Norges fragmenterte offentlige sektor bidrar for lite til at nye løsninger kan vokse frem til å bli store og internasjonale.

- Vi ser dessverre at veldig få kommuner har planer ta i bruk ny velferdsteknologi. Forhåpentligvis setter Samhandlingsreformen setter mer fart på det. Potensialet i markedet er veldig stort. Vi har mange eldre, og med god og forholdsvis enkel teknologi kan vi få til mye.

Foshaug tror ikke det er fornuftig å sitte og vente på norsk offentlig sektor hvis man er en bedrift.

- Skal man få vekst så har man ikke tid å vente på stat og kommune. Da må man rette seg til privatmarkedet, og tilpasse seg til den delen av markedet. Har du en gammel mor som er surret og glemsk, kan du selv kjøpe løsninger som varsler deg, naboer eller andre i støtteapparatet. Da kan man få volum på produktene, sier han.

Kommunene må få mer ansvar for omsorg og utvikling av nye løsninger. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse