Norsk helse-it til Shanghai Expo

Norsk helse-it til Shanghai Expo

Små norske innovatører vil ha del av den enorme kinesiske helsekaken.

Kina er et land som satser voldsomt på fornying av helsevesenet for sine 1,3 milliarder innbyggere. Norske myndigheter, inkludert Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, styrker nå relasjonene til kinesiske myndigheter og miljøer. Gjennom å trekke på etablerte relasjoner og nettverk, ønsker vi å åpne opp markeder og muligheter for norske bedrifter. I anledning Verdensutstillingen i Shanghai, Expo 2010 inviteres norske bedrifter innen medisinsk teknologi helse-it til deltagelse og partnerskap i utforming av et ’Medtech og Helse-IKT utstillingsvindu’ under Expo 2010.

- Det er en stor utfordring og et økonomisk løft for små norske aktører å nå ut til de store markedene alene. Derfor prøver vi å lage en arena hvor det skal være lettere å være med og møte de kinesiske helseaktørene og –myndighetene som representerer et potensielt stort helsemarked i Kina, sier Kathrine Myhre i Oslo Medtech til Computerworld It-helse.

Målet er en samlet og strategisk, langsiktig satsing mot det kinesiske markedet. Et norsk arrangement med fokus på helse-it under Verdensutstillingen i Shanghai, Expos 201, er et første trinn i satsingen.

Helseavtale

I 2009 lanserte Kina en plan om en storstilt fornying av helsevesenet med en ekstra bevilgning tilsvarende cirka 800 milliarder norske kroner over en treårsperiode. I tillegg skal det investeres 40 milliarder for å øke kvaliteten av tjenester på kommunalt nivå.

Kinesiske myndigheter ønsker å satse på innovative og fremtidsrettede løsninger innen helse-it og medisinsk teknologi og åpner for samarbeid med internasjonale aktører. Dette skaper et mulighetsvindu for norske bedrifter. Norge og Kina har gjennom to perioder hatt en avtale om utveksling av erfaringer og kunnskap innen helse. Denne avtalen skal fornyes i år.

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge styrker aktivt relasjonene til kinesiske myndigheter og miljøer. Dette bidrar til å åpne opp markeder og muligheter for norske bedrifter. Forskningsrådet etablerer et nytt bilateralt forsknings og utviklingssamarbeid innen helse, velferd og rehabilitering med Kina. Innovasjon Norge har gjennom flere år støttet en rekke norske prosjekter i Kina, hvorav flere er etablert innen helse.

Økt eksport

Utstillingen i Shanghai åpnes i mai og fortsetter til oktober, og vil tiltrekke millioner av besøkende både fra Kina, Asia og resten av verden.

Innovasjon Norge har reservert 500 kvadratmeter med utstillingslokaler i Nordic Light House, rett ved Expo 2010, og vil sammen med bedriftene bygge opp et konsept basert på tre hovedtemaer.

  • Det funksjonelle sykehus; design, integrasjon og implementering av it, infrastruktur og utstyr
  • Primærhelsetjeneste og regionale/nasjonale informasjonsnettverk
  • Tekniske hjelpemidler, særlig rettet mot en aldrende befolkning

- Helt konkret har vi leiet 500 m2 utstillingslokaler i Nordic Light House der vi vil vise frem norsk medtek og helserelatert teknologi, løsninger og produkter. Vi er fortsatt i planleggingsfasen og har akkurat sendt ut informasjonsmateriale om dette. Men vi har tydelige indikasjoner på at bedrifter finner dette er interessant, sier Myhre.

Trenger gode løsnigner

Myhre tror at det er muligheter for norsk teknologi og bedrifter på det enorme kinesiske markedet.

- Kinesiske helsemyndigheter ruster opp hele helsesystemet sitt. De trenger gode løsninger og godt medisinsk teknisk utstyr. Vi ligger i Norge langt fremme på en del områder. Det vil gi norsk teknologi gode markedsmuligheter, sier hun.

Innovasjon Norge har engasjert norske eksperter på det kinesiske helsemarkedet som prosjektledere. Sammen med sitt lokale nettverk vil de sørge for målrettet rekruttering av kunder fra sykehus og helseinstitusjoner i Shanghai og omkringliggende regioner.

Identifisering av fremtidige kunder som vil være med og utvikle/ferdigstille et produkt skreddersydd for det kinesiske markedet kan for eksempel gi muligheter for støtte fra IFU/OFU-programmet.

Les mer på Oslo Medtech.

Les om:

IT-Helse