Norsk helsesjef i HP

Norsk helsesjef i HP

Direktør Roger Morberg skal prøve og feile i HPs europeiske senter for helseteknologi.

Etter intern konkurranse har HP Norge fått gjennomslag for sitt ønske om å legge selskapets europeiske senter for helseteknologi til Norge. Ifølge senterets nyansatte direktør, Roger Morberg, er det mange land som ønsket seg senteret, men lille Norge trakk det lengste strået.

Morberg er foreløpig den eneste ansatte. I tillegg er han europeisk ansvarlig for helsesatsingen i HP. Etter hvert skal det føres flere ressurser til senteret, og i HPs kontorer på Bryn i Oslo skal det innrettes et mini-sykehus med to komplette pasientrom og et vaktrom, hvor løsninger både kan testes og vises frem.

- Vi skal teste løsninger her. Det skal helst bli en smeltedigel av kreativitet rundt helse-it. Vi kan også vise en del av hva Norge har fått frem. Resten av verden ser på oss. Derfor er det opplagt at vi skal vise frem vår kunnskap og våre løsninger, forteller Morberg.

Sykehus

HP er godt involvert i Norges to fremste sykehus-prosjekter, St Olavs i Trondheim og det nye Ahus i Oslo.

- It skal muliggjøre et forretningsmål. Vi ser at helsevesenet stadig utvikler seg i retning av en pasientsentrisk tenkning. It-løsinger kan også være med å spare penger, sier Morberg.

Fordelen med testsenteret er at det kan gjøres feil der. Testingen er noe HP skal gjøre med sine partnere, som på en rekke områder supplerer selskapets helsesatsing.

- Vi har sammen med våre partnere sett svakhetene som preger langt mange av Europas helsetjenester i dag, og vi har utviklet et helhetlig system som bidrar til å hjelpe leger og sykepleiere i hverdagen, sier Morberg.

Små og store

Selv om HP viser frem et ganske komplisert spekter av løsninger, påpeker Morberg at det ikke alltid er de tunge løsningene som må til for å gjøre jobben lettere på sykehusene. Han viser til pasientalarmer gjennom mobile enheter. En slik løsning gir en sykepleier mulighet å ta kontakt med pasienten uten å besøke ham eller henne fysisk. I mange tilfeller kan dette spare en tur til andre enden av gangen.

Senteret vil også trekke utenlandske gjester til Oslo. Ifølge Morberg kommer allerede mange for å se på for eksempel nye Ahus. I tillegg kan man få opplæring i mini-sykehuset, slik at en del av dette ikke behøves å tas på sykehusene.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-helse.

Les om:

IT-Helse