Norsk it-suksess må ut

Norsk it-suksess må ut

CSAM bygger bro mellom helsevesenets it-systemer, men lovverket hindrer norske sykehus i å realisere effektivitetsgevinstene.

Behovet for samhandling er det samme i helse-Norge som i utlandet. Innad på hvert sykehus finnes det et utall ulike it-systemer hvor integrasjon og bedre informasjonsflyt ville gitt store kostnadsbesparelser. De største effektivitetsgevinstene finnes likevel ved å sy sammen de ulike it-systemene mellom ulike sykehus. Pasientene flyter mellom helseforetakene i langt større grad enn tidligere, men informasjonen flyter ikke like lett.

- Samhandlingsproblemet er universelt og vår løsning er noe alle er positive til, men vi trenger endringer i lovverket for å kunne gjennomføre dette fullt ut, sier Sverre Flatby, styreleder i CSAM.

Helseregisterloven setter en stopper for tilgang til elektroniske journaler på tvers av helseforetakene, og bremser både legenes muligheter til effektiv pasientbehandling og sykehusenes potensial til å ta ut effektivitetsgevinster.

LES SAKEN HER: Personvern på helsa løs

CSAM Plexus er en digital bro som binder sammen sykehusenes kliniske systemer, helsepersonell og pasienter. Helsepersonell får umiddelbar tilgang til kliniske og administrative pasientdata, innenfor ett sykehus eller mellom et nettverk av sykehus og helsearbeidere.

- Vi kan bygge bro mellom epj-leverandørene og spesialistsystemene, og tilby oppdatert informasjon for pasientene som er i sløyfen mellom flere sykehus, sier Flatby.

Siden CSAM er et utspring fra og deleid av forskningsavdelingen ved Rikshospitalet, Medinnova, må selskapet gi bort lisensene gratis til norske sykehus. Dessuten er det en viss konkurranseoverlapp med epj-leverandørene som vil tilby integrasjonsmekanismer ved utvidelser for sine produkter.

I sum er det derfor langt mer attraktivt for CSAM å satse utenlands.

- Vi har i praksis ingen incentiver for å satse innenlands. Vi vil helst ha flere utstillingsvinduer, men lover og regler er bedre lagt til rette i utlandet. Vi har en plikt til å levere til norske sykehus, men vi kommer ikke til å løpe etter helseforetakene og si at dette må dere ha, sier Flatby.

I dag er CSAM Plexus i drift ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål Universitetssykehus og fire sykehus i Västmanlands Län i Sverige. I tillegg har CSAM ferdigstilt et pilotprosjekt ved Beijing Union Medical College Hospital i Kina, som behandler 2,7 millioner pasienter i året.

Satser internasjonalt

I begynnelsen av september underskrev CSAM en partneravtale med it-giganten Oracle, som skal promotere det norske systemet internasjonalt gjennom sitt verdensomspennende partnernettverk.

- Vi bygger organisasjonen for å selge på bredere, internasjonal basis og jobber for å lage et generisk produkt som skal kreve minst mulig tilpasning for sykehusene. Endringene skjer fort, og vi kommer til å bli langt mer synlige fremover, sier administererende direktør Lars Hofstad.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-helse.

IT-Helse