Ny rolle for helsenettet

Ny rolle for helsenettet

Norsk Helsenett bytter fra AS til SF, og staten får sterkere rolle i norsk helse-it.

Norsk Helsenett inntar i dag en ny rolle i helsesektoren. Fra i dag, 30. oktober 2009, har det nye, statlige selskapet overtatt virksomheten i Norsk Helsenett AS.

Norsk Helsenett SF er et statsforetak hvor eierskapet forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet. Denne endringen er et viktig ledd i Regjeringenes realisering av samhandlingsreformen hvor staten tar et klarere ansvar i utviklingen og koordineringen på it-området i helse- og omsorgssektoren.

- De organisatoriske endringene som skjer i dag gjør ingen endringer i driften i Norsk helsenett, driften vil bli videreført som i dag og med sterkt fokus på sikkerhet. Vi er i tillegg i gang med en strategiprosess for videreutvikling av selskapet i tråd med det oppdraget vi er gitt, sier styrelederen Ann-Margrethe M. Langbakk til Computerworld.

LES OGSÅ:

Søker ny leder

Det nye helsenettet får en stormfull start. Samhandlingsreformens far, Bjarne Håkon Hanssen, har forlatt posten som helseminister. Delvis som følge av det har Grete Faremo takket for seg som styreleder i NHN, og gått over til Forsvarsdepartementet.

I tillegg må NHN få en ny administrerende direktør. En av arkitektene bak samhandlingsreformen, Vidar Oma Steine, var ifølge mange en god kandidat for stillingen, men døde uventet for noen uker siden. Søknadsfristen var i oktober, men har blitt forflyttet til 12. november. Utsettelsen henger ifølge Langbakk sammen med endringene i styresammensetningen, som innebærer at nye personer må inn i selve ansettelsesprosessen.

- Vi jobber med å ansette en ny administrerende direktør, sier Langbakk, som vil ikke kommentere søknadsprosessen ut over det.

Helsepolitiske mål

NHN har også fått en del kritikk for å være for dyrt og for dårlig, særlig på innholdssiden. I sin nye rolle skal NHN utvide sin aktiviteter fra spesialisthelsetjenester til primærhelsetjenester, og er tiltenkt som en hub i det norske helsevesenet. Eller som selskapet selv formulerer det:

”Hovedformålet med etableringen av Norsk Helsenett SF og dagens virksomhetsoverdragelse er å videreutvikle en sikker IKT-infrastruktur for forvaltning og kommunikasjon av informasjon, samt telemedisinske løsninger i helse- og omsorgssektoren. Virksomheten skal utvikles innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk og i samsvar med de overordnede helsepolitiske mål."

"Norsk Helsenett skal utføre samfunnsoppgaver på vegne av staten i tråd med statens styringskrav. Norsk Helsenett skal bidra til at en standardisert IKT-infrastruktur med felles tjenester blir gjort tilgjengelig på et nasjonalt plan, og gjennom dette medvirke til å oppnå helsepolitiske mål om kvalitet, lik tilgjengelighet til helsetjenester, effektivisering og informasjonssikkerhet.”

Ny strategi

Det betyr at Norsk Helsenett har gjennom denne endringen fått et særlig ansvar for å være pådriver for elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren, og vil gjennom dette ha en klarere rolle også overfor kommunal sektor.

For å nå frem til flere aktører i helsesektoren må NHN riste av seg inntrykket som en pengegrisk storaktør, som en del av sektoren sitter med. NHN er i gang med en rekke samtaler for nettopp å finne ut hvordan de bør legge strategien fremover.

- Vi har fått et oppdrag av våre eiere til videre utvikling, som vi jobber med. Vi er i gang med både en strategiprosess og et dialogprogram hvor vi snakker med aktørene i helsesektoren, sier Langbakk.

Det betyr at prosessen til å finne en ny daglig leder og en ny strategi neppe er ferdig før nyttår.

- Vi regner med å få en første styrebehandling av strategiprosessen ferdig i desember. Da regner vi med vi også kan presentere en ny administrerende direktør, sier Langbakk.

I praksis endrer NHN seg lite før en ny leder og en ny strategi er på plass. NHN fortsetter driften som før. Norsk Helsenett vil være det navnet som skal brukes i det daglige.

Få nyheter om helse og it direkte i innboksen din!

Les om:

IT-Helse