Nye anbudsrunder i Sør og Vest

Nye anbudsrunder i Sør og Vest

Helse Vest er i full gang med ny anbudsrunde for elektroniske pasientjournaler, mens Helse Sør avventer sammenslåingen med Helse Øst.

For snart et halvt år siden hevet både Helse Sør og Helse Vest avtalene om implementering av TietoEnators epj-system Infomedix, som i tillegg til elektronisk pasientjournal (epj), inneholder pasientadministrasjon og samhandlingsløsninger. Rammeavtalene ble fremforhandlet i 2004, og ville vært styrende for hvem helseregionene skulle forholde seg til ved anskaffelser av epj-løsning til de enkelte sykehusene.

Nå har Helse Vest har utlyst ny anbudskonkurranse, og seks søknader ble levert til prekvalifisering innen fristen 14. mai. Fem av disse ble godkjent og går videre til selve anbudsrunden. De fem leverandørene skal levere sine tilbud innen medio august.

Tredelt kontrakt

Konkurransegrunnlaget og detaljene i rammeavtalen er fortsatt under utarbeidelse, men Helse Vest vil gjøre et tydelig grep i forhold til forrige rammeavtale.

- Vi kjøper kun fungerende funksjonalitet, men vi tar også utviklingskontrakter inn i avtalekonseptet for å få levert ny funksjonalitet. Det vi gjorde feil forrige gang var å forsøke å skvise utviklingsarbeid inn i kjøpskontrakten, mener Erik Hansen, administrerende direktør i Helse Vest Ikt.

Det betyr at den nye rammeavtalen blir tredelt, i en kjøpskontrakt, en vedlikeholdskontrakt og en videreutviklingskontrakt. Når leverandørvalget er gjort, vil Helse Vest ta initativ til å koordinere utviklingsløpet med andre kunder for å oppnå en best mulig avtale.

- Vi vil i hvert fall ta et initiativ for å se om det er mulig, det er noe som vil være til nytte for alle, mener Hansen.

Avventer fusjon

Utviklingen i Helse Sør har stått stille de siste månedene i påvente av sammenslåingen med Helse Øst, som trådte i kraft 1. juni. Den eksisterende rammeavtalen Helse Øst har inngått med DIPS kan ikke uten videre utvides til også å omfatte virksomhetene som Helse Sør tar med seg inn i den nye helseregionen. Helse Sør-Øst vil først vedta en ny it-strategi før de sender epj-leveransen ut på anbud.

- Vi må gå gjennom alle avtaler, ikke bare innenfor epj. Noen har gode systemer fra før, mens andre ikke har epj i det hele tatt. Dette kommer svært høyt opp på dagsorden, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst.

Rammeavtalen for Helse Midt-Norge innehas av Siemens, som også leverer til flere sykehus i Helse Sør, Øst og Vest. DIPS har også levert epj-system til en rekke sykehus i Helse Vest og Helse Sør, og har kontrollen i Helse Nord.

Ingen Tietoenator

I bunken med prekvalifiseringssøknader til den nye rammeavtalen for Helse Vest, lå det ikke noe tilbud fra Tietoenator.

- På bakgrunn av at man har kansellert den avtalen vi hadde, ville det vært underlig om vi hadde søkt på nytt, mener Tor Lahlum, direktør for helse og velferd i Tietoenator.

Til tross for at det samme skjedde i Helse Sør, utelukker ikke Lahlum at selskapet forsøker seg på nytt i den sammenslåtte regionen Sør-Øst.

- Vi tar beslutninger for hver enkelt case, så vi vil vurdere det, sier Lahlum.

Denne artikkelen har stått i Computerworlds bilag It-helse

IT-Helse