Nyskapingspris til helse-it

Nyskapingspris til helse-it

Årets nyskapningspris ble delt ut av Fabian Stang til Hospital It.

Jyryen og styret i NHO Oslo og Akershus har valgt Hospital IT As som vinner av årets nyskapingspris.

Prisen ble overrakt av Oslos ordfører Fabian Stang. Dette fant sted på NHO Arena Oslo og Akershus i dag, 6. september og rundt 100 småbedriftsledere og politikkere var med å hedre vinneren.

Hospital IT er et selskap som leverer digitale systemer for informasjon og multimedia til det nordiske helsemarkedet. Systemene skal skape effektiv samhandling mellom pasient og pårørende og helse og omsorgssektoren, basert på nye digitale kommunikasjonsflater. Produktene vil kunne gi pasienter og pleiepersonale en bedre hverdag.

Administrerende direktør Flemming Hegerstrøm fra Hospital IT AS mottok prisen og hederlig omtale. Prisen er et bilde av kunstneren Marianne Heske.

Økt teknologiforståelse

Hospital IT er en kunnskapsbedrift som utvikler, selger og leverer tjenester og utstyr til sykehus og pleie- og omsorgsmarkedet i Norden. De er i dag den ledende leverandør av denne typen utstyr i Norden med 9 års driftserfaring og med vel 1100 senger i drift på flere sykehus og sykehjem. Mens selskapet har hatt hovdeleveransene til sykehus og sykehjem, har de nå forsterket innsatsen med å utvikle løsninger som skal gjøre det enklere for eldre å bo hjemme lengre og med å klare seg med mindre hjelp.

Hospital IT deltar i nasjonale og internasjonale FOU prosjekter. Her utvikles viktige verktøy for både hjelpeapparatet og eldre mennesker som ønsker å kunne bo lengre hjemme. Avatarteknologi og interaksjon mellom denne og sensorer er sentralt i prosjektet.

Hospital IT er engasjert i behovet for endringer i sykepleierutdanning.

- Ut fra de endringene som skjer i dette yrket, er det behov for at sykepleierstudiet også omfatter økt teknologiforståelse, sier Flemming Hegerstrøm i en pressemelding.

Selskapet har kontakt med flere høyskoler for å delta i diskusjonene om hvordan sykepleierutdanningen må inneholde ny kunnskap og forståelse ved bruk av ny teknolog og nye teknologiske systemer.

Forbilde

Gründer og daglig leder Flemming Bo Hegerstrøm blir stadig engasjert i faglig- politiske miljøer for å drøfte hvordan smarte løsninger kan gi bedre tjenester og økt trygghet for klienter og pårørende og at det offentlige får mer igjen for hver skattekrone.

Hegerstrøm engasjeres til samtaler og drøftelser med politikere og helsemyndigheter.

- Han fremstår som solid talsmann og forbilde for hvordan private bedrifter kan levere nye og smarte løsninger til helse- og omsorgsektoren, sier juryleder og styreleder i NHO Oslo og Akershus, Per Bergerud.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

NHOs nyskapingspris - Formål og kriterier

Formålet er å belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter.

Kriteriene er:

1) Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet

2) Den må være basert på nyskaping,

3) Bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på og

4) bør være en rollemodell for ungdom

Les om:

IT-Helse