Nytt masterprogram i helse-it

Nytt masterprogram i helse-it

Mandag var første samling for studentene for det nystartede studiet masterprogram i helseinformatikk ved NTNU.

- Helse-Norge trenger velutdannet personell som kan kommunisere it på tvers av fagområder i helsesektoren, sier dekanus ved Det medisinske fakultet, Stig Slørdahl, ved åpningen av det nye studiet i helseinformatikk ved NTNU i Trondheim.

På grunn av stadig større behov for klinisk dokumentasjon og samhandling vil it få en større rolle i helsevesenet. Derfor ble masterprogram for helseinformatikk startet ved NTNU. De første 21 studentene startet på mandag.

LES OGSÅ:

Helseinformatikerne skal være brobyggere mellom helsefolk og teknologer, og de nye masterstudentene har ulik bakgrunn.

Seks av de nye studentene har it-bakgrunn, 15 kommer fra helsevesenet, og geografisk er de spredt over hele landet.

Stig Slørdahl holdt velkomstale for de nye studentene. Han fortalte om mulighetene som ligger i det nye integrerte Universitetssykehuset.

- Det er ikke mangel på gode løsninger, men mangel på personer som kan både kommunisere og utvikle de gode løsningene. Og derfor er dette studiet så spennende, sa han.

Obama

Slørdahl påpeker at it i helsesektoren ikke er noe nytt. Altfor mange teknisk utmerkede systemer har ikke løst helsefaglige utfordringer på en god nok måte. It-folket har ikke forstått de grunnleggende utfordringene i å lage tjenlige helsetekniske arbeidsprosesser, og det helsefaglige personellet har ikke forstått hvilke muligheter it gir til forandringer og forbedringer i arbeidsprosessene.

- Vi har en knapphetsfaktor: velutdannet personell som er i stand til å kommunisere over faggrensene. Det er dette masterprogrammet handler om, sier han.

Nytt masterprogram

NTNU etablerte Helseinformatikk som satsingsområde for syv år siden, i et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elekroteknikk og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Samarbeidet har blant annet resultert i etablering av NSEP - Norsk senter for Elektronisk Pasientjournal.

Masterprogram i helseinformatikk er et nytt erfaringsbasert masterprogram tilpasset de som er i arbeid. Masterprogrammet tar utgangspunkt i at både it-sektoren og helsesektoren trenger brobyggere som har basisinnsikt i begge fag. Du må ha minst to års relevant yrkeserfaring, samt en bachelor i helsefag eller informatikk/datateknikk for å kunne søke. Neste kull har søknadsfrist 15. november.

Les mer om helse og it på Computerworld Helse .

Les om:

IT-Helse