Offentlig nettsted med tegnspråk

Offentlig nettsted med tegnspråk

Statens pensjonskasse håndterer tegnspråk på samme måte som samisk.

Statens pensjonskasse lanserte forrige uke nye websider. En av nyvinningene er at nettstedet har en funksjon for tegnspråk.

Så kan man spørre hvorfor døve og hørselhemmede trenger tegnspråk på internett, der de kan lese teksten som alle andre?

Mange kan det. Men de som er født døve, har tegnspråk som morsmål og norsk som andrespråk. Tegnspråk er et eget visuelt språk - ikke et skriftspråk.

- Fordi tegnspråk er bygget opp helt annerledes enn det norske skriftspråket, kan døve slite med å lære seg norsk som andrespråk, forklarer Knut Bjarne Kjøde i Rycon, som har vært tolk og oversetter for det tegnspråklige innholdet på spk.no.

Utfordringene mange døve møter kan sammenlignes med lese- og skrivevanskene som vi vet at mange nordmenn sliter med.

Som samisk

Webredaktør for spk.no, Marianne Fardal, mener tiden er inne til å tenke nytt om tilgjengelighet.

- Til nå har tilgjengelighet på nett primært handlet om blinde og svaksynte. Nå som tegnspråk ligger an til å bli anerkjent som offisielt språk i Norge, er det viktig å øke forståelsen for hva tilgjengelighet og universell utforming handler om – og vise hvordan det kan løses. Og nettet er løsningen, sier hun i en pressemlding.

Tegnspråksidene er utviklet i tett samarbeid med Rycon, som yter service til døve, hørselhemmede og døvblinde som ønsker å komme ut i arbeidslivet. Den tekniske løsningen er utviklet av Bouvet og Epinova.

- Når vi skulle utvikle nye nettsider, var det naturlig for oss å stille krav til at løsningen også skulle kunne være på tegnspråk, på samme måte som samisk. Vi har ikke oversatt alt innhold, men det vi vurderer som den mest sentrale informasjonen alle bør få med seg, forklarer Fardal.

I første omgang tilbyr spk.no oppdatert informasjon om pensjonsreformen og en enkel framstilling av hva pensjon faktisk er. I tillegg enkel informasjon om alle produktene medlemmer i Statens pensjonskasse er omfattet av – og hva det betyr for den enkelte.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

Bedre informasjon

Kjernen i universell utforming er å lage brukeropplevelser som er gode for alle – uten unødvendige hindringer som stenger noen ute. Løsningen ble derfor å kombinere tegnspråk og lettfattelig tekst – en løsning som alle kan bruke.

– For å kunne oversette til tegnspråk, har vi blitt utfordret til å skrive enklere og å fremheve det viktigste i større grad enn vi vanligvis må. Dermed endte vi opp med å lage bedre informasjon ikke bare for tegnspråklige, men for alle våre medlemmer, sier kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad.

- Døve har ofte liten tilgang på offentlig informasjon. Det hemmer deres mulighet til å delta i samfunnslivet. Det er et demokratisk problem. Vi mener at offentlige etater med informasjonsansvar overfor hele befolkningen, må bli lovpålagt å gjøre informasjon tilgjengelig på tegnspråk i saker som også angår døve. Derfor er vi glade for at Statens pensjonskasse viser at – og ikke minst hvordan – det er mulig å presentere viktig offentlig informasjon på tegnspråk, sier Knut Bjarne Kjøde.

Ole Kristian Nystrøm er prosjektleder i Bouvet som har utviklet løsningen sammen med Epinova. Nystrøm mener at løsningen er innovativ, men ikke komplisert.

- Nå må det offentlige Norge ta universell utforming på alvor – også gjennom å tilby tegnspråk på nett. Det er gjort lite på tilgjengeliggjøring av tegnspråk både i Norge og utlandet. Sammen har vi klart å skape en kommunikasjonsløsning for alle – uten at det oppleves som spesielle tiltak for spesielle grupper. Det er nettopp det god brukeropplevelse og godt design handler om, konstaterer Nystrøm.

IT-Helse