Omsorgs-it er hot, men i Norge - not

Omsorgs-it er hot, men i Norge - not

KOMMENTAR: De nye driverne innen helse-it er apps og små prosjekter.

De siste ti årene har it i helsesektoren vært preget av konsolidering og store prosjekter. Nært sett alle store it-selskaper som IBM, Microsoft, Google, HP og Accenture (for bare å nevne noen) har kastet seg over helse, i tillegg til en rekke spesialiserte selskaper på mer lokalt nivå. Nøkkelord har vært nasjonale planer, store sykehus, totalløsninger, integrering mellom systemer og fokus på store prosjekter.

I USA er det i ferd med å oppstå en ny it-bølge. Delvis drives den fram av sosiale nettverk som Facebook, Linkedin og Twitter, men i kjølvannet oppstår det også en underskog av små og innovative selskaper som lager helse-it.

Små applikasjoner

Den nye it-bølgen, anført av Apple og Android, med lesebrett og smarte telefoner, har de siste to år styrt it-utviklingen i en ny retning. Vi snakker plutselig om små applikasjoner, som utelukkende gir en type informasjon, skreddersydd for enkeltindivider. Dette åpner for nye muligheter for mindre utviklerselskaper.

Nå begynner også helsevesenet, og særlig omsorgssektoren, å snuse på det enorme potensialet som ligger her. I USA snakkes det om en ”eksplosjon av små, innovative selskaper” som ligger under radaren til både medier og store investorer. Likevel skapes det enorme verdier.

Norge er et utmerket land for slik utvikling. Vi har mange kreative mennesker, teft for start ups, gode samarbeidsforhold og en befolkning med høy interesse og forståelse for teknologi.

Ingen bølge i Norge

Derfor er det trist å høre at nettopp Norge kan gå glipp av denne innovasjonsbølgen. Politiske konstellasjoner, tunge anbudsregler og et fragmentert kommunalt rike med alt for få midler gjør at mange gode prosjekter blir hengende i pilotfasen.

Omsorgssektoren har lav status, sier Abelias Rune Foshaug, og det har han dessverre rett i. Samtidig er det her helsesektoren med noen enkle investeringer kan spare mye penger, i tillegg til at livet for både pasienter og pårørende kan bli mye lettere.

Det er derfor å håpe at helseministerens planer om å overføre fem milliarder kroner til kommunene som en del av Samhandlingsreformen bidra til at kommunen satser hardere på innovative løsninger i omsorg. Det vil gi Norge et bedre helsetilbud, og små norske it-bedrifter en gyllen anledning å bli med på neste it-bølge.

IT-Helse