Ønsker flere it-innspill

Ønsker flere it-innspill

Helseministeren vil vite hva du mener om it-systemene i helse- og omsorgssektoren.

For en måned siden lanserte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen en blogg for å få innspill til den nye stortingsmeldingen om helse- og omsorgstjenestene i en digital hverdag. I en ny offensiv ber hun igjen om meninger og ideer.

«Mer og mer av informasjonsutvekslingen i helse- og omsorgssektoren går elektronisk, og nye og bedre løsninger tas i bruk. Den nasjonale helseportalen blir videreutviklet og får stadig ny funksjonalitet. Elektroniske resepter innføres gradvis over hele landet, og det arbeides med en nasjonal kjernejournal. Dette er eksempler på tiltak som er med å øke pasientsikkerheten og styrke pasientrollen.» skriver hun på bloggen.

Avhengig

Men, fortsetter hun, det er mer å hente. Regjeringen vil derfor i 2012 legge frem stortingsmelding om helse- og omsorgstjenestene i en digital hverdag. Meldingen skal vise hvordan informasjons- og kommunikasjonssystemer i helse- og omsorgssektoren (e-helse) kan bidra til bedre kvalitet i forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg.

Helse- og omsorgssektoren er helt avhengig av å ha tilgang til informasjon om brukere og pasienter og behandlingen de får. Likevel er det fremdeles slik at papir preger hverdagen i helse- og omsorgsinstitusjoner. Alle deler av tjenesten må bli enda bedre til å utveksle informasjon på en effektiv og standardisert måte. At helsepersonell får enkel og rask tilgang til livsviktig informasjon, betyr også bedre sikkerhet for pasienten. Personvern og informasjonssikkerhet er et viktig tema i stortingsmeldingen.

Pasienter og helsepersonell

Strøm-Erichsen inviterer befolkningen til å bidra i arbeidet med meldingen. Hun øsnker innspill om følgende temaer:

  • Hvordan kan vi oppnå bedre flyt av helseopplysninger mellom behandlende helsepersonell?
  • Hvilke nettjenester bør helse- og omsorgssektoren tilby pasienter og helsepersonell?
  • Hvordan kan vi heve kvaliteten, effektivisere innsamling og nyttegjøre helsedata på en bedre måte?
  • Hvordan kan elektroniske løsninger og velferdsteknologi medvirke til at pasienter får bedre oppfølging og kan bli boende hjemme lenger?
  • Hvordan kan helsepersonell sikres tilgang til god og oppdatert kunnskap?

Bloggen vil være åpen for kommentarer frem til 1. juni 2012.

Les om:

IT-Helse