Oppskriften på en brukbar nettside

Oppskriften på en brukbar nettside

Slik utformer du nettsider for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Det er utviklet en ny veileder som viser hvordan man kan utforme og designe gode elektroniske tjenester for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne, slik som svekket hukommelse, lese- og skrivevansker, generelle lærevansker eller problemer med oppmerksomhet og kommunikasjon.

Ifølge Helsedirektoratet fyller dette et hittil udekket behov, og skal hjelpe alle som lager nettinnhold eller utformer nettsider.

Målgruppen for veilederen er først og fremst profesjonelle nettredaktører og -utviklere samt bestillere av nettsider og -steder.

- Vi tror også mange selvlærte utviklere vil ha nytte av dette, for eksempel de som lager nettsider for frivillige organisasjoner eller klubber på dugnadsbasis, eller rett og slett for seg selv, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Universell utforming

Veilederen omhandler alt fra planleggingsfasen til utvikling og testing. Den gir en rekke konkrete anbefalinger med mulige løsninger og kodingseksempler som er spesielt relevante for utvikling av tilgjengelige nettsteder. Videre kan den også brukes som oppslagsverk for ulike emner omkring universell utforming, lovgivning, kognisjon, tekniske spesifikasjoner, nyttige lenker og verktøy, definisjoner og faguttrykk.

- Eksisterende veiledere legger i stor grad vekt på tilgjengelighetsproblemer i forhold til syn og motoriske utfordringer. Denne vektlegger lesevennlighet, oppmerksomhet og forståelse. Deltasenteret støtter primært prosjekter som gir ny kunnskap og som sikrer et mer likeverdig samfunn. ”Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder” er en veileder innenfor et område hvor det finnes et udekket behov, sier avdelingsdirektør ved Deltasenteret, Toril Bergerud Buene, i pressemeldingen.

Det er Norsk Regnesentral og Karde som har utviklet veilederen, og forfatterne er Till Halbach, Riitta Hellman, Gro Marit Rødevand og Ivar Solheim.

Veilederen finner du her.

IT-Helse