- Organiserer gjerne hele helse-Norge

- Organiserer gjerne hele helse-Norge

Amerikansk helsekjede har løsningene Norge etterspør.

BARCELONA: Den amerikanske helsekjeden Kaiser Permanente har de siste årene fått enormt mye skryt og oppmerksomhet for bruk av ny teknologi.

Det har vært en lang prosess, med mange involverte. Hundrevis av ansatte ble tatt med i valget av et informasjonssystem. Det høres kanskje ut som et mareritt, men det er nettopp det som er nøkkelen til suksessen.

Ikke teknologer

Det mener i hvert fall Andy Wiesenthal, som var med å lede digitaliseringsprosjektet for den store helseorganisasjonen Kaiser Permanente i California.

- Jeg er selv lege, ikke teknolog. Så lenge det er teknologer som styrer slike prosjekter vil det sannsynligvis gå galt, sier han til Computerworld It-helse.

Kaiser Permanente er kanskje verdens mest omtalte helseorganisasjon de siste årene, nettopp fordi integreringen av forebygging, diagnose, behandling og flyt av pasientinformasjon er unik og langt fremme.

Kaiser tar i mot mange delegasjoner, blant annet fra Norge. Og også på World of Health It i Barcelona i mars var det mange som ville høre om gigantprosjektet.

- Jeg tror dere har noen utfordringer i Norden. Mye av dette er kulturelt betinget. Det handler ikke om teknologi, men om organisering. Og om en klar fremtidsvisjon. Vi definerte et klart mål: Hvor vil vi være om fem år. Ut fra det har vi endret vår måte å jobbe på, sier Wiesenthal.

Ikke-kommersiell

KP består av ti selskaper, et for ledelse, et for sykehusene, et for apotekene og så videre. KPs helseplan har 8,6 millioner medlemmer som har en helseforsikring. Samtidig har kjeden 167.300 ansatte, hvorav 14.600 er leger. KP omfatter 35 medisinske sentre, og 431 medisinske kontorer.

Det som er ofte vanskelig å forstå for europeere er at organisasjoner som KP er ikke-kommersielle, selv om de drives med en streng budsjettlinje. Det betyr at det tenkes resultat hele tiden, både for pasienten og selskapet. Men ingen tjener penger på det.

- Vi budsjetterer med et lite overskudd fordi vi må investere i nye løsninger, forteller Wiesenthal.

Han avviser argumentet om at KP kan velge og vrake sine medlemmer og pasienter. Ifølge Wiesenthal tas det inn langtidssyke og det brukes mye tid på folk uten forsikring. Men alt skjer i kontinuerlig balanse med budsjettene.

- Vår medlemsbase reflekterer befolkningen i USA. Klart vi har færre fattige enn det finnes i USA. Men vi gir også bort hjelp gratis, det er en del av vår plan.

Wiesenthal mener Kaiser Permanentes modell hadde fungert også for et helt land, som Norge. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse