På vei mot papirløse sykepleiere

På vei mot papirløse sykepleiere

Sykepleierforbundet har papirløse møter, og vil ha flere nettbrett på sykehusene.

Det har vært snakk om papirløse møter i mange år, men nå er de her, sier Unni Hembre, nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun har lagt den gamle dokumentmappa i nederste eske i boden og sluttet med utskrifter av utallige sakspapier for alle møtene i innland og utland som følger med vervet i Sykepleierforbundet og øvrige verv hun besitter.

På samme måte er også pennen stuet bort. Nå er det nettbrett det går i.

- Jeg har fryktelig mange verv som fører med seg hauger av papir. Derfor ble interessen vekket for nettbrett, og nå reiser jeg papirløs, med Ipad, sier Hembre.

Papir, papir, papir, papir

Hun er ikke den eneste i forbundet som finner nettbrettet kjekt. Hele styret har hver sin, og om it-sjef Pål Rønnevik får realisert sin våteste drøm vil det i fremtiden deles ut Ipad til alle 350 delegatene på Landsstyremøtet der notater kan tas og sakspapirer kan beskues.

- Det blir mye papir når 350 delegater får hver sin bunke på landsstyremøtet, og vi har ambisiøse mål om å kutte papir- og portoutgifter med 50 prosent, forklarer han.

De håper å kunne gå foran som et godt forbilde for å få øvrige sykepleiere til å ta i bruk nettbrett og øvrig moderne teknologi. Dags dato er ikke nettbrett gjengs arbeidsverktøy for sykepleiere, selv om det finnes eksempler på helsepersonell som bruker den eldre forgjengeren PDA.

- Det er viktig at vår organisasjon går foran i stedet for å fungere som brems, påpeker Rønnevik, mens Hambre fremhever at sykepleiere er en endringsvillig gruppe.

Drøm på pause

Rønnevik hadde håpet å få drømmen sin realisert på førstkommende landsstyremøte, som skjer på høsten. En plattform som gjør det mulig, uavhengig av hvilken logo som har signert nettbrettet eller smarttelefonen, har de allerede på plass via portalen Iknowbase fra norske E-Vita.

Det som gjør at drømmen ikke innfris førstkommende landsstyre, er at Sykepleikerforbundet ikke har fått til en god nok avtale med leverandør. De hadde nok håpet å få en jovial pris mot å stille som utstillingsvindu, men leverandørene har altså «satt seg på bakbeina».

- Som stor organisasjon kunne vi vist hvordan vi tar i bruk ny teknologi, men vi fikk ikke gode nok tilbud til at det lot seg løse, sier Hembre.

- Vi ville jo egentlig ha et fullelektronisk landsmøte, men vi får altså ikke kuttet papirene i år. Men vi vil tilrettelegge møtene for de som allerede har nettbrett selv, sier Rønnevik.

Legger ned pennen

Når det gjelder tilrettelegging snakker vi blant annet via såkalte «apps», applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner.

- Vi har hatt portal i bruk i tre år, og en stadig sterkere andel av våre 94.000 medlemmer benytter den. Selv de mest gjenstridige har skjønt det. Her finner man informasjon om møter og det er også faggrupper og diskusjonsrom der en kan dele kunnskap, sier it-sjefen, som legger til at det også går greit å administrere de 94.000 brukerne via rolleinndelinger.

- Det er en naturlig utvikling at det lages apps for bruk av portalen. Gjerne flere – en for dokumenter, en for hovedtillitsvalgte og en for kongresser. Administrative og faglige apper.

Rønnevik sier forbundet har fått status som Apple-utvikler og derfor kan tilgjengeliggjøre apps rett fra nettsiden i stedet for via Itunes. I tillegg kan de distribuere til brukerne via et epostprogram Ipad-ene skal ha.

- Hvis appene skal pushes ut i stor skala, for eksempel i forbindelse med landsstyremøtet, er vi litt avhengig av å kunne gjøre det på en enkel måte, sier han.

Hembre har troa på teknologi som sentral spiller i helsefremtiden.

- Vi ligger langt foran i Norge, med ting som telemedisin og GPS for sporing av demente. Det finnes uante muligheter. Vi jobber videre med å pushe på, kun fantasien setter grenser, sier hun.

- Hvor er Sykepleierforbundet om to år?

- Det er vanskelig å si, men det er nok få penner hos oss, sier Hembre.

Les om:

IT-Helse