PanelPC til Helse Midt-Norge

PanelPC til Helse Midt-Norge

Ementor Norge skriver avtale med Helse Midt-Norge IT, Hemit, til en verdi på 18 millioner kroner.

Ementor Norge skriver avtale med Helse Midt-Norge IT for leveranse av PanelPC med tilhørende tjenester for bruk ved Anestesi- og intensivavdelingene ved sykehusene i Helse Midt-Norge. Med opsjoner har avtalen en kontraktsverdi for Ementor på ca 18 millioner kroner.

- Dette er et nytt satsingsområde. Disse pc-ene skal brukes på akutt- og intensivavdelingene. De vil skaffe personalet enkel oversikt over pasientinfromasjon og fra annet utstyr, forteller Paul Gundersen, daglig leder i Hemit.

Avtalen er tegnet med Helse Midt-Norge IT (Hemit) og er et resultat av en lengre evalueringsprosess med flere tilbydere. Avtalen utvider det gode samarbeidet Ementor og Helse Midt-Norge har utviklet over de siste årene.

- Hemit er avhengig av gode partnere og leverandører for å drive utviklingen av nye it-løsninger fremover. Ementor er en viktig leverandør på IKT infrastruktur for oss, og de var den beste leverandøren i tilbudsprosessen, sier Gundersen i Hemit.

Regional standardisering

I denne anskaffelsen har Helse Midt-Norge vært spesielt opptatt av å oppnå høy grad av regional standardisering både av utstyr og supporttjenester. Helse Midt-Norge ønsket derfor å tildele anskaffelsen til en leverandør som måtte forplikte seg til å levere utstyr og yte support til alle ni sykehus i helseregionen.

- Helse Midt-Norge er en av våre største kunder," sier Atle Reitaas, regionsdirektør i Trondheim.

- Helse generelt, og Midt-Norge spesielt, er i stadig sterkere grad med på å drive utviklingen av innovative IT-løsninger. At leveransen skal benyttes i operasjonssaler og på intensivavdelinger ved sykehusene gjør den ekstra interessant, avslutter Reitaas.

IT-Helse