Papirløs rusomsorg i Oslo

Papirløs rusomsorg i Oslo

Norskutviklet journalsystem gjør hverdagen enklere for Kirkens Bymisjon.

Hun har problemer og trenger hjelp. Avrusningen har gjort at hun er ekstremt dårlig, og akkurat i dag har hun avtale med sin nye fastlege. En sykepleier fra 24sju rykker ut med drosje for å sørge for at avtalen overholdes.

Hun er en av 400 journalførte folk i den relativt nyopprettede avdelingen 24sju hos Kirkens Bymisjon. Tiltaket tilbyr et døgnåpent helse- og velferdstilbud til rusmiddelavhengige i Oslo.

Her kan de komme for å få seg et kjapt måltid, for å drikke en kopp kaffe, for å slå av en prat, for å sove litt, for å få hjelp med konkrete problemer eller kanskje for å få en litt varmere jakke i Oslo-kulda.

Valgets kvaler

Det gjelder å ha oversikt over hvem som er hvem. Elektronisk pasientjournal står sentralt i arbeidet, ellers hadde virvaret av pairer og henvisninger vær kaotisk. Et av mange spørsmål i startfasen av 24sju var hvilket journalsystem som skulle velges.

- Jeg har jobbet med elektroniske journaler siden 1986, mest med Dips. Vi prøvde å få Dips som journalsystem, men Dips forholder seg ikke til så små aktører som oss, sier psykiater i 24sju, Lars Linderoth.

De stod da igjen med valget mellom Rusdata og SOMA, og gikk for SOMA. Mens Dips er velkjent og velbrukt i det norske helsesystemet, er SOMA kanskje ikke like kjent for alle.

Det ble utviklet i år 2000 i et samarbeid mellom Itverket og Sunnaas sykehus, og har senere blitt tatt i bruk i andre rehabiliteringssentre. I 2007 overtok Itverket kildekoden, og i 2009 har avtaler blitt inngått med 12 nye aktører, deriblant 24sju.

Skreddersøm

SOMA har vist seg tilpasningsdyktig og anvendelig for russektoren.

- Du kan skreddersy SOMA og bygge opp systemet etter ditt behov. Vi kan bygge opp journalen som vi vil. Vi har profiler på ansatte, pårørende og samarbeidspartnere som kan kobles opp pasientene, og vi kan kjøre rapporter på aktiviteter som ikke er knytte opp til navngitte pasienter, sier han.

De har bygget opp hva de vil ha i systemet fra bunnen av. I sine journaler har de kapitler om hver enkelt pasient, alt fra ting som historikk til hvilke avtaler 24sju har med pasientene. Viktige anmerkninger heves frem på journalens forside.

24sju går for en papirløs atmosfære. Les mer på neste side!

Bli med på Computerworld It-helses frokostseminar 25. mars! Program og påmelding her.

Les om:

IT-Helse