Pasientene tvinger fram Helse 2.0

Pasientene tvinger fram Helse 2.0

LESERBREV: Nå blogges det også om helsemarkedet. Det gir pasientene makt og helseapparatet utfordringer.

25 personer fra det norske helsesystemet og helserelatert it-bransje reiste forrige helg til USA for å se på nærmere på helseindustrien i San Francisco og Silicon Valley. Fredrik Syversen, IKT-Norge, skriver fra San Francisco for Computerworld/It-helse.

Helsejournalistikk eller livsstiljournalistikk er ikke nytt verken her i Norge eller i USA. Men det er kanskje litt overraskende at bloggere og web 2.0-løsninger som Twitter og Facebook også vil påvirke helsetjenestene.

Her i USA har vi møtt mange og spesielt en, Matthew Holst, som ser sosiale medier som en viktig arena for pasienten i fremtiden. Informasjon utveksles, erfaringer diskuteres, diagnoser gis og leger kritiseres over en lav sko når web 2.0 møter helsemarkedet.

Hvordan skal det profesjonelle helseapparatet møte denne utfordringen? Pasienten vil i noen tilfeller være mye bedre informert enn sin behandlende lege eller sykepleier. Matthew Holst mener at pasientene i større og større grad vil opptre som sin egen behandler, og i stor grad hente informasjon fra ulike nettjenester.

Han mener dette vil være et paradigmeskifte i forholdet mellom pasient og behandler. Holst mener at sosiale medier gi alle muligheter til å utvikle nettverk med samme lidelser som dem selv, pårørende vil søke sammen og så videre.


Fredrik Syversen i IKT-Norge skriver fra San Franciso om it-helse.

Uvanlige lidelser

Spesielt mennesker med uvanlige lidelser kan ha stor nytte av digitale møteplasser. Før kunne disse menneskene bli svært ensomme med sine helt spesielle utfordringer. Med sosiale medier og internett er det mulig å møte andre med lignende lidelser. Og ikke minst er det lettere å holde kontakt med pårørende.

Dette er pasienter som kan stor nytte av å utveksle erfaringer, og i beste fall kan dette medføre bedre livskvalitet både fysisk og mentalt. Motivasjon er en viktig faktor for å bli bedre, og slike tjenester vil være en katalysator for dette.

Behandlerne utfordres

Når pasienter og pårørende møtes utvikles en kraft som kan påvirke både leger, sykehusledere, apoteker, farmasøytisk industri, psykologer, fysioterapeuter og ikke minst våre helsemyndigheter. Pasienter vil kreve større grad av begrunnelse for de valgene alle disse aktørene tar, men vil kreve innsyn og ikke minst klage på de dårlige valgene som ulike aktører gir, og kanskje også de gode, men de må være beredt på å delta i et ordskifte som i stor grad vil pågå på ulike sosiale nettjenester.

Sjekk ut: www.healthblog.com , www.patientslikeme.com og www.matthewholst.com.

Les om:

IT-Helse